Analityka marketingowa

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Analityka marketingowa

Informacje ogólne

Atuty kierunku Analityka marketingowa

Atuty kierunku

 • Absolwenci kierunku Analityka marketingowa, kończąc studia otrzymują równocześnie świadectwo ukończenia programu szkoleniowego bloku Mastering Metrics, stanowiącego część programu Diploma in Professional Marketing – zaawansowanego poziomu certyfikacji CIM (The Chartered Institute of Marketing) wydane przez questus - Akredytowane Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne CIM w Polsce.

Program Diploma in Professional Marketing składa się z czterech bloków tematycznych:

 • Strategic Marketing (obowiązkowy)
 • Mastering Metrics (obowiązkowy)
 • Digital Strategy (do wyboru)
 • Driving Innovation (do wyboru)

Otrzymanie dyplomu wydanego przez CIM, potwierdzającego uzyskane kwalifikacje wiąże się z koniecznością zdania trzech egzaminów, w tym dwóch z obligatoryjnych bloków oraz jednego z bloków do wyboru.

Absolwenci studiów podyplomowych Analityka marketingowa, chcąc kontynuować kształcenie w tym zakresie, mogą:

 • podejść do egzaminu kończącego blok Mastering Metrics (koszt rejestracji i egzaminu nie jest wliczony w cenę studiów)
 • kontynuować szkolenie realizując pozostałe bloki programu Diploma in Professional Marketing

The Chartered Institute of Marketing (CIM) jest największą na świecie organizacją zrzeszającą marketerów. CIM działa w 100 krajach, a prestiżowe dyplomy CIM posiada ponad 150 000 osób na całym świecie. W Polsce do programów i egzaminów CIM przystępować można od 1999 roku. Przedstawicielem The Chartered Institute of Marketing w Polsce jest  Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne – questus.

Cel edukacji Analityka marketingowa

Cel edukacji

 • uświadomienie roli marketingu w firmie w nieustannie zmieniających  się warunkach rynkowych oraz wagi analityki marketingowej i jej realnego wpływu na zwiększenie skuteczności prowadzonych działań
 • zapoznanie słuchaczy z systemami pomiaru efektów działań rynkowych i zasadami konstrukcji tych systemów, w zależności od specyfiki firmy
 • zapoznanie ze stosowanymi wskaźnikami pomiaru działań marketingowych - w obszarze strategii marketingowych, rynku, sprzedaży, dystrybucji oraz komunikacji marketingowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań prowadzonych w sieci
 • zaznajomienie ze źródłami pozyskiwania danych, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych i możliwościami przetwarzania ich
 • przekazanie podstawowej wiedzy na temat baz danych i rodzaju analityki danych (analityka biznesowa, analityka zaawansowana, Big Data)
 • nauczenie praktycznego wykorzystywania narzędzi  służących do analityki

Plan studiów

1. Wstęp

Zmiana roli marketingu w organizacji

 • Zmiany w środowisku biznesowym a rola marketingu w organizacji
 • Źródła sukcesu na współczesnym rynku
 • Marketing w wymiarze strategicznym i operacyjnym
 • System informacji marketingowej
 • Proces pomiaru działań rynkowych i ich efektów – ujęcie strategiczne i operacyjne
 • Pomiar i analityka marketingowa a decyzje rynkowe

 Gra: Marketing Strategy

2. ŹRÓDŁA DANYCH, BAZY DANYCH I RODZAJE ANALITYKI

Dane jako źródło wiedzy służącej optymalizacji decyzji marketingowych

 • Zewnętrzne źródła danych pod kątem określonych branż oraz grup odbiorców
 • Wewnętrzne źródła danych w organizacji - system gromadzenia i narzędzia informatyczne do przetwarzania danych

 Internet jako źródło danych

 • Specyfika badań w internecie
 • Narzędzia badań internetowych
 • Gemius, Megapanel PBI
 • Google Analytisc
 • Google Adwords
 • Badania eyetrackingowe

Bazy danych

 • Podstawowe zagadnienia, bazy danych i ryzyka z nimi związane
 • Rodzaje analityki danych  - analityka biznesowa, analityka zaawansowana, Big Data

Analityka danych

 • Analityka biznesowa
 • Analityka zaawansowana
 • Big Data

Aspekty prawne i etyczne związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych

 • Gromadzenie i przetwarzanie informacji w różnych środowiskach
 • Zagadnienia bezpieczeństwa w pracy z informacją oraz etyka
 • Aspekty prawne gromadzenia i przetwarzania informacji
 • Własność intelektualna, prawa autorskie

3. SYSTEMY POMIARÓW EFEKTÓW DZIAŁAŃ RYNKOWYCH I WSKAŹNIKI MARKETINGOWE

Audyt marketingowy - systemy pomiaru działań rynkowych i ich efektów

 • Przegląd systemów pomiarów i zasady doboru systemów w zależności od specyfiki firmy, produktów, klientów i rynku działania
 • Proces projektowania i wdrażania systemów pomiaru
 • Zasady budowy wskaźników pomiaru
 • Przyczyny niepowodzeń i bariery wdrażania systemów pomiaru
 • Kluczowe decyzje strategiczne i operacyjne w sferze marketingu
 • Metody analizy rynku i konkurencji
 • Audyt marki – proces, obszary

Customer Centric Selling  - pomiar działań rynkowych w wymiarze produktu, ceny, dystrybucji i ich wpływu na sprzedaż

 • Idea, metody i narzędzia koncepcji Customer Centric Selling
 • Obszary i wskaźniki pomiaru działań i ich efektów w podejściu Customer Centric selling
 • Analiza cen, rynku, sprzedaży, produktu oraz dystrybucji

Analiza w obszarze Komunikacji marketingowej

 • Branding i komunikacja marketingowa – proces, narzędzia i metody
 • Strategiczne metody planowania i pomiaru działań w sferze komunikacji rynkowej
 • Planowanie kampanii marketingowych
 • Wskaźniki dotyczące marki
 • Wskaźniki dotyczące oceny kampanii reklamowej
 • Planowanie i analiza działań PR
 • Analiza i optymalizacja działań OOH (outdoor)

Pomiar działań w Internecie

 • Specyfika działań w Internecie i mediów digital
 • Analiza i optymalizowania witryny internetowej
 • Analiza kampanii reklamowych
 • Pomiar i optymalizacja działań w social mediach
 • Pomiar kampanii e-mailingowych i newsletterów

Ocena opłacalności projektów marketingowych – ocena finansowa

 • Aktywa materialne i niematerialne – wymiar finansowy
 • Budżetowanie i analiza finansowa w marketingu
 • Analiza i ocena finansowa rentowności projektów marketingowych
 • Wskaźniki finansowe i ich wykorzystanie w działaniach marketingowych

4. customer intelligence & marketing automation

Dane o klientach i sposóby ich wykorzystywania

Systemy budowania i zarzadania danymi o klientach/Marketing Automation

Praktyczne aspekty projektowania i wykorzystywania danych o klientach - IBM, Microsoft, Oracle Solutions

5. MARKETNING DASHBOARD

Marketing dashborad – istota oraz zasady projektowania i wykorzystania

 • Rola dashboardów w organizacji
 • Rodzaje dashboardów a mapa pomiaru
 • Zasady projektowania dashboardów

Excel jako narzędzie analizy danych oraz ich prezentowania

 • Excel a planowanie działań marketingowych – gra symulacyjna
 • Marketing Dashboard a możliwości programu Excel – korzyści i ograniczenia
 • Budowania dashbardów z wykorzystaniem Excela
 • Import danych do Excel (różnego rodzaju pliki)
 • Zaawansowane funkcje
 • Tabele przestawne
 • Graficzna prezentacja danych
 • Zastosowanie Excela do analiz marketingowych

 Narzędzia do analizy i prezentacji danych

 • Program Tableau
 • Dodatki do programu Excel: Svolver, Power Pivot, View, Query
 • Statistica - Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych
 • systemy CRM
 • systemy Business Intelligence

Profil słuchacza

 • osoby odpowiedzialne za działania marketingowe w firmach (pracujące w działach, kierujące nimi, bądź odpowiedzialne za kontrolę wyników), chcące zwiększyć skuteczność prowadzonych działań marketingowych,
 • osoby odpowiadające w firmach za marketing management,
 • osoby pracujące bądź planujące pracę w agencjach marketingowych odpowiedzialne za planowanie, realizację i ocenę skuteczności kampanii marketingowych,
 • osoby zainteresowane rozpoczęciem pracy lub już pracujące na stanowiskach analityków, ze specjalizacją w obszarze marketingowym.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Semestr zimowySemestr letni
22-23.10.2016 04-05.03.2017
05-06.11.2016 18-19.03.2017
19-20.11.2016 01-02.04.2017
10-11.12.2016 22-23.04.2017
07-08.01.2017 06-07.05.2017
21-22.01.2017 20-21.05.2017
04-05.02.2017 03-04.06.2017
18-19.02.2017 24.06.2017

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • udział w zajęciach,
 • zaliczenie I semestru w formie testu,
 • przygotowanie oraz obrona pracy końcowej, polegającej na opracowaniu systemu wskaźników marketingowych dla firmy, w której pracuje Słuchacz lub wybranej fikcyjnej firmy o określonym profilu.

Rekrutacja

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

 

 

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia; natomiast w przypadku kierunku Coach i trener kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Słuchacz studiów podyplomowych może skorzystać z bezpłatnej oferty dodatkowych szkoleń lub kursów językowych dla początkujących z języka włoskiego i hiszpańskiego.

Oferta ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe  od 1 lipca do 31 sierpnia br. wynosi 200 PLN Po tym terminie obowiązuje pełna opłata w wysokości 300 PLN. Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

Czesne za studia podyplomowe 2016/2017

 Czesne: 5000 PLN 

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 12 października 2016 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2016 r., 01.02.2017 r., 01.04.2017 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 12 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Kadra

W coraz trudniejszych realiach rynkowych, z jakimi firmy mają do czynienia, to wiedza i szybkość uczenia się organizacji jest elementem decydującym o przewadze konkurencyjnej i jej trwałości – wiedza wynikająca z dostępnych informacji,  umiejętności analizy ich i wyciągania wniosków oraz dostrzegania szans. W każdej firmie gromadzone są niezliczone dane dotyczące prowadzonej działalności. W sieci można znaleźć kolejne przyrastające w szybkim tempie ilości danych. Efektywne wykorzystanie ich staje się coraz większym wyzwaniem. Na rynku pojawiają się nowe narzędzia i metody pozwalające przetwarzać je i wyciągać z nich wnioski. Ten kto nauczy się robić to sprawnie i skutecznie, i na ich podstawie budować strategie działalności firmy - wyprzedzi konkurencję. Wyścig już zaczął się. Nasze studia pomogą zrozumieć otoczenie i wagę danych, którymi dysponuje Twoja firma oraz znaleźć sposób na uzyskanie z nich wiedzy potrzebnej do zwiększania efektywności podejmowanych przez Ciebie działań.

prof. dr hab. Robert Kozielski

opiekun merytoryczny

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem