Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Informacje ogólne

Atuty kierunku Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Atuty kierunku

 • zajęcia prowadzone przez lekarzy weterynarii i praktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracy z domowymi zwierzętami,
 • możliwość pracy szkoleniowej z własnym psem,
 • możliwość omówienia i wypracowania rozwiązania problemów behawioralnych swojego zwierzaka,
 • współpraca z krakowskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, szkołą dla psów Qumam, fundacją Iskra,
 • opiekun merytoryczny kierunku, Zula Przybylińska jest autorką książki "Pies. Cała prawda", która jest praktycznym poradnikiem dotyczącym psiej psychiki i relacji człowiek-pies.

Cel edukacji Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Cel edukacji

W Polsce nie ma jednorodnych danych odnośnie liczby psów. Większość psów nie jest zarejestrowana w żadnej bazie danych czy nawet u lekarza weterynarii. Szacunkowe liczby wahają się od 10 do 40 milionów psów, w zależności źródła, do jakiego sięgniemy. Niewiedza na temat psów w Polsce jest ogromna, choć i tak jest lepiej niż było jeszcze kilka lat temu. Coraz więcej ludzi rozpoznaje podstawowe rasy i wie, jak się prawidłowo zachowywać w obecności psów. A mówimy tu o psie – najlepszym przyjacielu człowieka, o zwierzęciu, które najczęściej towarzyszy nam w domach i pracuje w służbie człowieka. Dane odnośnie innych zwierząt towarzyszących, takich jak koty lub małe gryzonie i zajęczaki są jeszcze mniej znane.

Studia behawiorystyczne mają na celu otwarcie drzwi do wiedzy i świadomości na temat zwierząt, które nas otaczają, a często są członkami naszych rodzin. Bywa, że łączy nas z nimi szczególna więź, którą nie do końca rozumiemy, a zachowania naszych pupili interpretujemy błędnie, przypisując im ludzkie właściwości. Brak zrozumienia rzutuje na relacje między ludźmi a zwierzętami, rodzi frustrację i nierzadko prowadzi do nieszczęścia. Wiele zwierząt trafia do schronisk, a inne są porzucane, ponieważ nie spełniły oczekiwań właściciela. Te studia pomogą to zmienić.

Absolwenci studiów posiądą wiedzę i kompetencje pozwalające na:

 • wychowywanie i szkolenie psów i kotów metodami pozytywnymi,
 • diagnozowanie problemów behawioralnych u zwierząt domowych i ich eliminowanie,
 • pomoc właścicielom psów w budowaniu prawidłowej relacji z pupilem, opartej na zaufaniu, pozytywnej motywacji i wzajemnym zrozumieniu,
 • resocjalizację zwierząt bezdomnych oraz problemowych i przygotowanie ich do adopcji,
 • doradztwo w sprawie doboru odpowiedniego psa lub kota dla osób pragnących kupić lub adoptować zwierzaka,
 • prowadzenie hodowli psów i kotów rasowych zgodnie z najwyższymi standardami,
 • przygotowanie do wystaw,
 • zapewnienie kompleksowej opieki i bezpieczeństwa zwierzętom powierzonym naszej opiece.

Plan studiów

BLOK 1 - BEHAWIORYSTYKA PSÓW

 • Człowiek - przewodnik psa
 • Udomowienie, psychofizjologia psa
 • Etogram, schemat behawioralny psa
 • Socjalizacja
 • Teoria dominacji – fakty i mity. Świadome przewodnictwo
 • Stres pozytywny i negatywny, hormony a szkolenie
 • Zachowania niepożądane, pochodzenie, eliminowanie
 • Agresja: skąd się bierze, rodzaje, systemy hamowania, resocjalizacja
 • Komunikacja – rola, rodzaje, etapy, problemy. Sygnały uspokajające i grożące
 • Instynkty, popędy, zmysły, bodźce, odruchy
 • Psy rasowe i nierasowe. Wystawy psów. Adopcje psów

BLOK 2 – BEHAWIORYSTYKA KOTÓW

 • Udomowienie, psychofizjologia
 • Etogram, schemat behawioralny kota
 • Socjalizacja
 • Instynkty, popędy, zmysły, bodźce, odruchy
 • Anatomia i żywienie
 • Szkolenie kotów
 • Rasy i wystawy kotów
 • Koty domowe i dziko żyjące

BLOK 3 - INNE ZWIERZĘTA TOWARZYSZĄCE

 • Małe gryzonie
 • Ptaki

BLOK 4 - ZWIERZĘTA W SCHRONISKACH

 • Jak pomagać bezdomnym zwierzętom?
 • Stres u zwierząt schroniskowych
 • Postępowanie adopcyjne

BLOK 5 - WETERYNARIA

 • Najczęściej spotykane problemy zdrowotne
 • Pierwsza pomoc
 • Profilaktyka zdrowotna. Szczepienia
 • Wpływ niektórych jednostek chorobowych na problemy behawioralne
 • Żywienie i jego wpływ na zachowanie
 • Masaże lecznicze

BLOK 6 - SZKOLENIE PSÓW: CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 • Podstawy (prawidłowa relacja przewodnika z psem, mowa ciała, nastawienie)
 • Różne metody szkoleniowe. Przyrządy szkoleniowe
 • Motywacja, skupianie, nagradzanie
 • Kwadrat wzmocnień, trójkąt kryteriów
 • Warunkowanie
 • Rodzaje szkoleń użytkowych

BLOK 7 - SZKOLENIE PSÓW: CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • Podstawowe komendy: skupianie uwagi, chodzenie na luźnej smyczy, siad, waruj, stój, do nogi, komendy optyczne, komenda zwalniająca, zostań, odsyłanie na miejsce
 • Komendy na odległość, w tym przywołanie zwykłe i awaryjne
 • Nauka zabawy i zostawiania zabawki. Aport
 • Komenda uniemożliwiająca, niepodejmowanie pokarmu z ziemi
 • Ćwiczenia socjalizacyjne
 • Trening klatkowy
 • Komendy dodatkowe

Profil słuchacza

Kierunek jest adresowany zarówno do właścicieli i miłośników zwierząt, jak i dla osób pracujących lub zamierzających w przyszłości pracować ze zwierzętami, w szczególności:

 • hodowców psów i kotów,
 • właścicieli i pracowników hoteli dla zwierząt, petsitterów oraz osób zajmujących się pielęgnacją psów i kotów,
 • pracowników schronisk, przytulisk i fundacji działających na rzecz zwierząt,
 • pracowników przychodni weterynaryjnych, którzy chcieliby uzupełnić swoją wiedzę na temat zachowania swoich pacjentów,
 • pracowników służb wykorzystujących psy w codziennej pracy (ratownicy, policja, Straż Pożarna, celnicy, Straż Graniczna),
 • fizjoterapeutów i psychologów,
 • osób, które nie miały jeszcze styczności ze zwierzętami, ale chciałyby to zmienić.

Informacje organizacyjne

 • Słuchacze będą mogli uczestniczyć w zajęciach praktycznych z własnym (lub „pożyczonym”) psem lub kotem pod warunkiem, że zwierzak pozytywnie przejdzie konsultację z trenerem. Za konsultacje nie będzie pobierana dodatkowa opłata.
 • Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia na zajęcia psa lub kota ze względu na problemy behawioralne oraz ogólne bezpieczeństwo innych uczestników zajęć.
 • Słuchaczom, którzy nie mają swoich zwierząt, zapewnimy psich i kocich uczniów.
 • Część zajęć praktycznych zostanie przeprowadzona w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie (wcześniejsza informacja, które zjazdy).
 • Niektóre zajęcia praktyczne będą odbywać się w terenie (np. na Błoniach - wcześniejsza informacja, które zjazdy).
Semestr zimowySemestr letni
22-23.10.2016 04-05.03.2017
05-06.11.2016 18-19.03.2017
19-20.11.2016 01-02.04.2017
10-11.12.2016 22-23.04.2017
07-08.01.2017 06-07.05.2017
21-22.01.2017 20-21.05.2017
04-05.02.2017 03-04.06.2017
18-19.02.2017 24.06.2017
 • Zaliczenie testu pisemnego z całości materiału
 • Omówienie przypadku behawioralnego u psa i kota ustnie i pisemnie
 • Omówienie sposobu nauczenia psa jakiejś komendy podaną wcześniej techniką ustnie i pisemnie
 • Nauczenie psa lub kota jakiejś komendy / sztuczki, dokumentacja video
 • Obecność min. 80%

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2016/2017

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2016 r. i zakończy się dn. 30 września 2016 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Pierwsze zajęcia odbędą się 22 października 2016 r.

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia; natomiast w przypadku kierunku Coach i trener kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Słuchacz studiów podyplomowych może skorzystać z bezpłatnej oferty dodatkowych szkoleń lub kursów językowych dla początkujących z języka włoskiego i hiszpańskiego.

Oferta ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe  od 1 lipca do 31 sierpnia br. wynosi 200 PLN Po tym terminie obowiązuje pełna opłata w wysokości 300 PLN. Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

Czesne za studia podyplomowe 2016/2017

Czesne: 4800 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 12 października 2016 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2016 r., 01.02.2017 r., 01.04.2017 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 12 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Kadra

Mamy nadzieję, że wiedza oraz praktyczne umiejętności zdobyte podczas zajęć umożliwią wszystkim uczestnikom rozwinięcie nowej pasji i pomogą w budowaniu więzi, która uszczęśliwia, relaksuje, leczy i daje poczucie bezpieczeństwa.

Zula Przybylińska
opiekun merytoryczny kierunku

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem