BIG DATA Developer

Studia podyplomowe w WSE

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

BIG DATA Developer

Informacje ogólne

Atuty kierunku BIG DATA Developer

Atuty kierunku BIG DATA Developer

Program studiów oparty jest na rdzeniu szkolenia technologii Big Data IBM.

 

 

IBM

 

 

Rozwiązania IBM Big Data, które będą prezentowane podczas studiów i w ramach integralnych zajęć laboratoryjnych, należą do czołówki technologicznej w dziedzinie Big Data. Są w całości oparte na technologii Open Source, którą IBM twórczo i funkcjonalnie rozwija, nie zmieniając otwartego rdzenia.

Studenci mają niepowtarzalną okazję przygotowania swoich projektów zaliczających studia na platformie IBM Big Data, będącej awangardą technologiczną i umożliwiającą ścisłą integrację z innymi ekosystemami rozwiązań IBM, jak Business Analytics (Analityka Biznesowa), platformą rozwiązań AI Watson i innych.

 

 

eitt

 

 

Zajęcia prowadzone są przez ekspertów mających wieloletnie doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu platformy Big Data zarówno u klientów komercyjnych  jak i administracji publicznej.

Cel edukacji BIG DATA Developer

Cel edukacji

Big Data czyli wielkie zbiory danych występują w każdej dziedzinie życia:

Zbieranie danych:

 • dane z czujników w samochodach zbierane w czasie rzeczywistym
 • dane z sieci sklepów nt sprzedaży w czasie rzeczywistym
 • dane o odwiedzinach na stronie internetowej firmy
 • dane o trendach zachowania klientów sklepów internetowych umożliwiająca profilowanie użytkowników

Analiza danych:

 • zmiana harmonogramu dostaw do sieci sklepów na podstawie analizy danych sprzedażowych w sieci w czasie rzeczywistym
 • informacja na panelu kierowcy samochodu informująca go o konieczności jazdy do serwisu
 • zmiana interfejsu użytkownika strony/sklepu internetowego na podstawie analizy zachowań użytkowników

Pozyskana wiedza może być wobec tego szeroko wykorzystywana.

Plan studiów BIG DATA Developer

MODUŁ I – Zarządzanie danymi – omówienie

 1. DB2 szkolenie podstawowe I
 2. DB2 szkolenie podstawowe II
 3. Podstawy SQL I
 4. Bazy danych NoSQL
 5. Podstawy SQL II

MODUŁ II – Podstawy inżynierii danych Big Data

 1. Podstawy Hadoop
 2. Podstawy Big Data

MODUŁ III – Naukowiec/mistrz danych (data scientist)

 1. IBM BigInsights Podstawy
 2. IBM BigInsights Big SQL
 3. IBM BigInsights Analityka Tekstowa
 4. Przetwarzanie Big Data w ujęciu Open Source
 5. Przetwarzanie Big Data w chmurze
 6. Analityka Big Data w chmurze
 7. Big Data analityka w R
 8. Big Data analityka z użyciem SPARK
 9. Big Data analityka z użyciem uczenia maszynowego

MODUŁ IV – Case Studies - Prelekcje praktyków biznesowych z prezentacjami wykorzystania narzędzi

 1. Dane w biznesie
  1. Wyzwania związane ze zbieraniem danych biznesowych
  2. Przykłady danych projektowych, architektura projektów w IBM
  3. Metody oczyszczania danych oraz sprawdzania spójności danych
 2. IBM Watson Analytics
  1. Rodzina IBM Watson – prezentacja niektórych modułów IBM Watson ze szczególnym uwzględnieniem modułów przydatnych w analizie Big Data
  2. Prezentacja narzędzia: IBM Watson Analytics – moduł data, moduł explore oraz tworzenie wizualizacji za pomocą modułu dashboard.
 3. Analiza predykcyjna
  1. Wprowadzenie do analizy predykcyjnej z wykorzystaniem drzew decyzyjnych
  2. Prezentacja narzędzia: IBM PASIR – zbieranie danych, obróbka danych w analizie predykcyjnej, tworzenie modelu analizy predykcyjnej, prezentacja wyników
 4. Nowe technologie
  1. Patenty firmy IBM, innowacje i sposoby rozwijania nowych technologi w biznesie
  2. Prezentacja narzędzia: IBM COACH (Cognitive Analytics for Change)
  3. Prezentacja narzędzia: IBM Mid-Range Benchmarking

MODUŁ V – Aspekty psychologiczne w komunikacji

 1. Zarządzanie sobą w stresie i budowanie odporności psychicznej
 2. Komunikacja interpersonalna
 3. Zarządzanie sobą w zmianie

Profil słuchacza

Gruntowne zapoznanie się słuchaczy z zagadnieniami obejmującymi powyższe domeny pozwoli stworzyć solidne fundamenty do praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy przygotowując jendocześnie uczestników do podjęcia pracy w jednej z poniższych specjalności:

 • Specjalista w dziedzinie przetwarzania/analizy danych pragnący zastosować nowe technologie w swojej pracy zawodowej.
 • Informatyk, który chce rozszerzyć swoją wiedzę na technologie big data

Wymagania bazowe

Wymagania bazowe dla Słuchaczy Kierunku Big Data Developer:

 • znajomość co najmniej na poziomie średnim zagadnień związanych z administracją systemów Linux lub Unix
 • znajomość zagadnień sieciowych, w tym stosu TCP/IP oraz innych usług sieciowych
 • zrozumienie pojęć klastrowania, przetwarzania rozproszonego oraz ogólnej filozofii przetwarzania w Chmurze
 • umiejętność pisania skryptów w dowolnym języku skryptowym (Perl, Python, JavaScript) oraz w powłoce ksh lub bash
 • sprawne wyszukiwanie informacji w Internecie
 • posiadanie własnego komputera wystarczającego do uruchomienia zdalnych laboratoriów

Umiejętności te będą podlegać sprawdzeniu na początku roku akademickiego.

W przypadku zaistnienia potrzeby Słuchacze otrzymają materiały uzupełniające celem wyrównania poziomu wiedzy.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin zajęć.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

semestr zimowy semestr letni
20-21.10.2018 23-24.02.2019
03-04.11.2018 09-10.03.2019
17-18.11.2018 23-24.03.2019
01-02.12.2018 06-07.04.2019
15-16.12.2018 18-19.05.2019
12-13.01.2019 01-02.06.2019
26-27.01.2019 15-16.06.2019
09-10.02.2019 29.06.2019

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2018/2019

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2018 r. i zakończy się dn. 30 września 2018 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do biura Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie

al. Jana Pawła 39A, pokój 201A w godz. 7:30 – 15:30

 

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie po uprzednim kontakcie telefonicznym z biurem CSP.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

tel. kom.: 609 709 381

podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w:

 • czerwcu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 
 • lipcu bądź sierpieniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 11 900 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty. W przypadku osób które złożą dokumenty po 21 września termin pierwszej wpłaty jest ustalany indywidulanie.

Terminy wpłaty kolejnych rat czesnego to: 01.12.2018 r., 01.02.2019 r., 01.04.2019 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 
 • al. Jana Pawła II 39A pokój 201A, 31-864 Kraków
 • tel. 609 709 381 lub (12) 683 24 60, 68, 77

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem