Biznesowe wystąpienia publiczne

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Biznesowe wystąpienia publiczne

Informacje ogólne

Atuty kierunku Biznesowe wystąpienia publiczne

Atuty kierunku Biznesowe wystąpienia publiczne

 • Trening umiejętności zbliżony do kształcenia aktorów w szkole teatralnej.
 • Obligatoryjne, wielokrotne prezentacje na forum grupy.
 • Prowadzenie prezentacji w różnych formach i w odniesieniu do różnych sytuacji.
 • Zajęcia prowadzone metodami interaktywnymi w grupie maksymalnie 20-osobowej.
 • Całościowe podejście – od umiejętności retorycznych po dykcję i emisję głosu.
 • Zaliczenie studiów odbywać się będzie przez sprawdzian praktyczny – wygłoszenie mowy przed publicznością.
Cel edukacji Biznesowe wystąpienia publiczne

Cel edukacji

Celem kształcenia jest dostarczenie umiejętności, które w swobodny sposób pozwolą prowadzić prezentacje publiczne.

Słuchacz po dwóch semestrach powinien swobodnie projektować prezentacje, publicznie występować w różnych sytuacjach biznesowych, i towarzyskich.  Zaplanowane treningi pozwolą przećwiczyć sposób prezentowania podczas interwencji kryzysowej, wywiadu radiowego i telewizyjnego. Słuchacze poznają zasady retoryki techniki wywierania wpływu oraz zasady poprawnego mówienia.

Nadrzędnymi celami studiów są:

 • Opanowanie umiejętności publicznego wypowiadania się, prezentowania i występowania w różnych sytuacjach biznesowych;
 • Umiejętność kreowania rzeczywistości przez sugestywną i emocjonującą narrację;
 • Zautomatyzowanie zachowań prezentacyjnych do poziomu nawyku.

Plan studiów

GŁOS I MOWA

 • Emisja i higiena głosu
 • Dykcja i zasady poprawnego mówienia
 • Praca z mikrofonem

NARZĘDZIA PREZENTACYJNE

 • Przygotowanie i struktura wystąpienia
 • Autoprezentacja i wizerunek mówcy
 • Argumentacja i erystyka
 • Perswazja i język korzyści
 • Storytelling
 • Wizualizacja – prezentacje multimedialne i
 • Pisanie przemówień
 • Typy osobowości w komunikacji
 • Savoir vivre zachowań komunikacyjnych

WARSZTAT AKTORSKI

 • Panowanie nad stresem
 • Zachowania niewerbalne
 • Autokontrola postawy
 • Improwizacja i emocjonalne mówienie
 • Praca z kamerą

TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI

 • Wystąpienia medialne (w tym interwencje kryzysowe)
 • Symulacje wystąpień, debat i zebrań
 • Mowy motywacyjne
 • Mowy końcowe

Profil słuchacza

 • Osoby często występujące publicznie;
 • Menedżerowie niższego i średniego szczebla;
 • Sprzedawcy;
 • Pracownicy często prezentujące wewnątrz własnej organizacji;
 • Politycy, samorządowcy oraz pracownicy administracji publicznej często zabierający publicznie głos;
 • Wykładowcy i nauczyciele;
 • Osoby odczuwające duży dyskomfort związany z publiczną ekspozycją;
 • Osoby zainteresowane rozwijaniem swoich umiejętności prezentacyjnych.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Semestr zimowySemestr letni
21-22.10.2017 17-18.03.2018
04-05.11.2017 07-08.04.2018
25-26.11.2017 21-22.04.2018
09-10.12.2017 05-06.05.2018
20-21.01.2018 19-20.05.2018
03-04.02.2018 02-03.06.2018
17-18.02.2018 16-17.06.2018
03-04.03.2018 30.06.2018
 • Aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych oraz grupowych
 • Mowa na zaliczenie I semestru;
 • Mowa przed publicznością na zakończenie II semestru;
 • Zaliczenie testu wiedzy.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2017/2018

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2017 r. i zakończy się dn. 30 września 2017 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Pierwsze zajęcia odbędą się 21 października 2017 r.

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia; natomiast w przypadku kierunku Coach i trener kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku.

W CZERWCU zapraszamy do Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6 w godz. 8.00 - 16.00

W miesiącach LIPIEC i  SIERPIEŃ rekrutacja odbywać się będzie siedzibie uczelni przy ul. Westerplatte 11, pokój B6 w godz. 7.00 - 15.00.

 

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w:

 • czerwcu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 
 • lipcu bądź sierpieniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe 2017/2018

Czesne: 5000 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 13 października 2017 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2017 r., 01.02.2018 r., 01.04.2018 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 13 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • W miesiącach lipiec i sierpień opłata rekrutacyjna obniżona do 200 zł.