Biznesowe wystąpienia publiczne

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Biznesowe wystąpienia publiczne

Informacje ogólne

Atuty kierunku Biznesowe wystąpienia publiczne

Atuty kierunku Biznesowe wystąpienia publiczne

 • Trening umiejętności zbliżony do kształcenia aktorów w szkole teatralnej.
 • Obligatoryjne, wielokrotne prezentacje na forum grupy.
 • Prowadzenie prezentacji w różnych formach i w odniesieniu do różnych sytuacji.
 • Zajęcia prowadzone metodami interaktywnymi w grupie maksymalnie 20-osobowej.
 • Całościowe podejście – od umiejętności retorycznych po dykcję i emisję głosu.
 • Zaliczenie studiów odbywać się będzie przez sprawdzian praktyczny – wygłoszenie mowy przed publicznością.
Cel edukacji Biznesowe wystąpienia publiczne

Cel edukacji

Celem kształcenia jest dostarczenie umiejętności, które w swobodny sposób pozwolą prowadzić prezentacje publiczne.

Słuchacz po dwóch semestrach powinien swobodnie projektować prezentacje, publicznie występować w różnych sytuacjach biznesowych, i towarzyskich.  Zaplanowane treningi pozwolą przećwiczyć sposób prezentowania podczas interwencji kryzysowej, wywiadu radiowego i telewizyjnego. Słuchacze poznają zasady retoryki techniki wywierania wpływu oraz zasady poprawnego mówienia.

Nadrzędnymi celami studiów są:

 • Opanowanie umiejętności publicznego wypowiadania się, prezentowania i występowania w różnych sytuacjach biznesowych;
 • Umiejętność kreowania rzeczywistości przez sugestywną i emocjonującą narrację;
 • Zautomatyzowanie zachowań prezentacyjnych do poziomu nawyku.

Plan studiów

GŁOS I MOWA

 • Emisja i higiena głosu
 • Dykcja i zasady poprawnego mówienia
 • Praca z mikrofonem

NARZĘDZIA PREZENTACYJNE

 • Przygotowanie i struktura wystąpienia
 • Autoprezentacja i wizerunek mówcy
 • Argumentacja i erystyka
 • Perswazja i język korzyści
 • Storytelling
 • Wizualizacja – prezentacje multimedialne i
 • Pisanie przemówień
 • Typy osobowości w komunikacji
 • Savoir vivre zachowań komunikacyjnych

WARSZTAT AKTORSKI

 • Panowanie nad stresem
 • Zachowania niewerbalne
 • Autokontrola postawy
 • Improwizacja i emocjonalne mówienie
 • Praca z kamerą

TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI

 • Wystąpienia medialne (w tym interwencje kryzysowe)
 • Symulacje wystąpień, debat i zebrań
 • Mowy motywacyjne
 • Mowy końcowe

Profil słuchacza

 • Osoby często występujące publicznie;
 • Menedżerowie niższego i średniego szczebla;
 • Sprzedawcy;
 • Pracownicy często prezentujące wewnątrz własnej organizacji;
 • Politycy, samorządowcy oraz pracownicy administracji publicznej często zabierający publicznie głos;
 • Wykładowcy i nauczyciele;
 • Osoby odczuwające duży dyskomfort związany z publiczną ekspozycją;
 • Osoby zainteresowane rozwijaniem swoich umiejętności prezentacyjnych.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Semestr zimowySemestr letni
21-22.10.2017 17-18.03.2018
04-05.11.2017 07-08.04.2018
25-26.11.2017 21-22.04.2018
09-10.12.2017 05-06.05.2018
20-21.01.2018 19-20.05.2018
03-04.02.2018 02-03.06.2018
17-18.02.2018 16-17.06.2018
03-04.03.2018 30.06.2018
 • Aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych oraz grupowych
 • Mowa na zaliczenie I semestru;
 • Mowa przed publicznością na zakończenie II semestru;
 • Zaliczenie testu wiedzy.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2018/2019

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2018 r. i zakończy się dn. 30 września 2018 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Szczegółowe informacje dotyczące programów studiów zostaną udostępnione w późniejszym terminie (plany zamieszczone na stronie dotyczą roku akad. 2017/2018)

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku.

Zapraszamy do Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6 w godz. 8.00 - 16.00

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w:

 • czerwcu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 
 • lipcu bądź sierpieniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe 2017/2018

Czesne: 5000 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 13 października 2017 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2017 r., 01.02.2018 r., 01.04.2018 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 13 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem