Coach i trener – partner w rozwoju

Studia podyplomowe w WSE

To już 10-ta edycja – zapraszamy!

Dołącz do najlepszych

Coach i trener – partner w rozwoju

Informacje ogólne

Atuty kierunku Coach i trener – partner w rozwoju

Atuty kierunku Coach i trener – partner w rozwoju

• Program studiów przygotowuje do profesjonalnego pełnienia dwóch ról zawodowych– coacha i trenera. Słuchacze podczas zajęć poznają w jaki sposób te dwie role się przenikają i wspierają oraz czym się różnią
• Program studiów - część coachingowa - opiera się o przedmioty, które rozwijają Kluczowe Kompetencje Coacha zgodne ze standardami International Coach Federation (ICF)
• Program studiów - część trenerska - rozwija kompleksowo kompetencje trenerskie związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz ewaluacją szkoleń
• Zajęcia coachingowe prowadzone są przez praktykujących coachów
• Zajęcia trenerskie prowadzone są przez doświadczonych trenerów
• Studia zorientowanie są na nabywanie praktycznych umiejętności coachingowych - słuchacze prowadzą sesje coachingowe w czasie zajęć oraz poza zajęciami, mają również możliwość pracy dla realnych klientów
• Studia zorientowanie są na nabywanie praktycznych umiejętności trenerskich – słuchacze w ramach studiów przygotowują kompletny projekt 8-mio godzinnego szkolenia.
• Udział w studiach daje możliwość bezpośredniej współpracy z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi w procesie opracowania i realizacji projektu szkoleniowego. W przypadku klientów wewnętrznych słuchacze przygotowują szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem organizacji, w których są zatrudnieni lub z którymi współpracują. W przypadku klientów zewnętrznych przygotowują projekty szkoleniowe dla partnerów Uczelni, dotychczas były to instytucje pożytku publicznego w tym między innymi Muzeum Narodowe, Salezjański Wolontariat Misyjny, Fundacja Mimo Wszystko oraz firmy zrzeszone w Małopolskim Klastrze Poligraficznym
• Interaktywna i angażująca forma prowadzenia zajęć - stosowane metody to między innymi: studium przypadku, dyskusja, burza mózgów, praca z kamerą, zadania indywidualne i zespołowe oraz demonstracje i gry szkoleniowe,
• W programie wykorzystane są profesjonalne gry szkoleniowe firm: Mindlab i Pracownia Gier Szkoleniowych
• Słuchacze uczestniczą w zajęciach z kamerą (w grupach do 12 osób) i otrzymują profesjonalną informację zwrotną dotyczącą umiejętności trenerskich
• Program obejmuje praktykę prowadzenia sesji coachingowych z uzyskiwaniem informacji zwrotnych, w tym także możliwość uzyskania pisemnej informacji zwrotnej od superwizora dotyczącej 3 sesji
• Praktyczny charakter zaliczenia studiów – w ramach zaliczenia części trenerskiej słuchacze opracowują projekt szkolenia, zaliczenie części coachingowej odbywa się poprzez przeprowadzenie sesji coachingowej
• Proponowana metodologia pracy trenera i coacha znajduje zastosowanie i sprawdza się w organizacjach biznesowych, publicznych i pozarządowych
• Program studiów obejmuje 200 godzin dydaktycznych zajęć oraz dodatkowy czas poza zajęciami na praktykowanie prowadzenia sesji coachingowych i przygotowanie projektu szkoleniowego.

Cel edukacji Coach i trener – partner w rozwoju

Cel edukacji

Korzyści z ukończenia studiów podyplomowych Coach i trener-partner w rozwoju:

 1. Praktyka:
 1. możliwość dodatkowej praktyki coachingowej z realnym klientem (dla chętnych w cenie studiów)
 2. dla aktywnych słuchaczy możliwość realizacji projektu szkoleniowego dla zewnętrznych grup szkoleniowych – polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu przygotowanego przez siebie szkolenia dla klientów zewnętrznych (partnerów Uczelni) (w cenie studiów)
 3. praktyka trenerska w ramach wewnętrznych wydarzeń na Uczelni
 1. Certyfikaty:
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zatwierdzone ministerialnie poświadczające kompetencje w zakresie coachingu i prowadzenia szkoleń.
 • Zaświadczenie o ukończeniu programu ACSTH (dla chętnych w cenie studiów)

ACSTH oznacza status Approved Coaching Specific Training Hours, który jest nadawany przez International Coach Federation - międzynarodową organizację coachingową działająca w ponad 100 krajach dla sprawdzonych i monitorowanych przez tę organizacje programów.

Ukończenie szkolenia o statusie ACSTH stanowi pierwszy krok w staraniu się o indywidualną certyfikację coacha w International Coach Federation, m.in. umożliwia zaliczanie wszystkich sesji coachingowych prowadzonych od daty rozpoczęcia zajęć coachingowych w ramach studiów do liczby sesji coachingowych wymaganych do indywidualnej certyfikacji.

certyfikat 1

Plan studiów Coach i trener – partner w rozwoju

Warsztat pracy trenera

W trakcie zajęć uczestnicy poznają różne metody i narzędzia pracy trenera, ich zastosowania, zalety i ograniczenia, opracują własne narzędzia oraz będą mieli możliwość sprawdzenia ich w praktyce prowadząc wybrane fragmenty swoich szkoleń.

 • Przygotowanie projektu szkoleniowego
 • Kompetencje trenerskie
 • Projektowanie szkolenia
 • Prowadzenie szkolenia
 • Prezentacja gry szkoleniowej
 • Praca z głosem
 • Narzędzia trenerskie
 • Projektowanie gier szkoleniowych
 • Seminarium dyplomowe trening

Warsztat pracy coacha

Uczestnicy poznają metody i narzędzia pracy coacha, a podczas prowadzonych przez siebie sesji coachingowych, będą uczyli się stosować te narzędzia w praktyce.

 • Coaching i struktura sesji coachingowej
 • Narzędzia coachingowe
 • Coaching kompetencyjny
 • Budowanie relacji coachingowej
 • Praca z perspektywą
 • Kontraktowanie coachingu
 • Praca z przekonaniami i emocjami
 • Seminarium dyplomowe coaching

Trening i coaching w organizacji

Uczestnicy uczą się opracowywania i wdrażania projektów szkoleniowych i coachingowych w organizacji; celem tego bloku jest odpowiedź na pytanie w jaki sposób zbadać potrzeby rozwojowe organizacji, jak opracować, wdrożyć i zbadać efektywność projektów rozwojowych.

 • Badanie potrzeb szkoleniowych
 • Analiza efektywności szkoleń
 • Realizacja projektów coachingowych w organizacji

Zasady pracy z grupą

Uczestnicy rozwijają kompetencje potrzebne do pracy z grupą, zarówno w coachingu zespołu, jak i podczas prowadzenia szkoleń.

 • Praca z procesem grupowym
 • Coaching zespołowy
 • Zespołowy wymiar uczenia
 • Trudne sytuacje trenerskie

Trener I coach na rynku Pracy

Uczestnicy poznają zasady rozwijania kariery trenerskiej i budowania biznesu coachingowego.

 • Jak rozpocząć biznes coachingowy
 • Jak budować markę trenerską

Profil słuchacza

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się szeroko rozumianymi projektami rozwojowymi, wdrażaniem nowych umiejętności i sposobów działania oraz wspieraniem pracowników w rozwoju.

Zapraszamy m.in.:

 • pracowników działów personalnych/HR
 • doradców i konsultantów oraz HR biznes partnerów
 • menedżerów, kierowników i liderów zespołów
 • trenerów, coachów zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji
 • kandydatów do roli coacha i trenera
 • osoby poszukujące narzędzi do rozwijania kompetencji i motywacji
 • osoby zainteresowane własnym rozwojem i wspieraniem rozwoju innych

Do tej pory kierunek ukończyło 223 słuchaczy, wśród nich pracownicy firm i instytucji takich jak:

 • ASSECO POLAND
 • Capgemini
 • Coca-Cola
 • Douglas
 • ING Bank Śląski
 • Open Finance
 • Sabre Polska
 • Shell
 • Valeo
 • AVIVA - Commercial Union Polska
 • Bank PeKaO
 • Delphi
 • Electrolux
 • Hewitt Associates
 • IBM
 • International Paper
 • Motorola
 • Tesco
 • TVN
 • Urząd Marszałkowski
 • Urząd Miejski
 • Grupa Onet.pl
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Agora
 • Avon Cosmetics Polska
 • Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
 • Manpower Polska
 • i innych

O co chodzi w tym coachingu?

Coaching jest coraz bardziej popularny, coraz więcej się o nim mówi, pisze. Z czego wynika moda na coaching?

Dla moich Klientów coachingu bardzo inspirujące jest odkrywanie, w jaki sposób mogą kształtować życie zgodnie z własnymi wartościami. Z zaciekawieniem docierają do tego co jest im potrzebne, aby realizować się w różnych obszarach życia. Stawiając sobie inspirujące cele i podążając za nimi odkrywają nowe perspektywy. Moim zdaniem wpisuje się to w ogólny trend rozwoju społeczeństwa, które otoczone dobrami oferowanymi przez nastawiony konsumpcjonistycznie świat, zaczyna zadawać sobie pytanie o sens, o osobiste spełnienie. Wielu ludzi to odczuwa, widać to także w biznesie. Być może to nie jest chwilowa moda, a informacja, że inne potrzeby dochodzą do głosu, na które być może w mniejszym stopniu było miejsce kiedy ludzkość zachłystywała się wynalazkiem maszyny parowej i osiągnięciami ery industrializacji.

Przeczytaj cały wywiad z dr Grażyną Urbanik-Papp, coachem, opiekunem studiów podyplomowych „Coach i trener –partner w rozwoju”: 

"O co chodzi w tym coachingu".

 Przeczytaj również artykuł  Grażyny Urbanik-Papp pt. "Kreatywność w coachingu, czyli czego coachowie nauczyli się od Walta Disneya".

Informacje organizacyjne

 • Studia trwają dwa semestry.
 • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.
semestr zimowy semestr letni
19-20.10.2019 29-01.03.2020
09-10.11.2019 14-15.03.2020
23-24.11.2019 28-29.03.2020
07-08.12.2019 18-19.04.2020
04-05.01.2020 09-10.05.2020
18-19.01.2020 23-24.05.2020
01-02.02.2020 06-07.06.2020
15-16.02.2020 20.06.2020

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, realizacja zadań śród semestralnych, przygotowanie oraz obrona prac końcowych.

W ramach zaliczenia części trenerskiej słuchacze przygotowują w formie pisemnej projekt szkoleniowy obejmujący konspekt i materiały szkoleniowe oraz prowadzą wybrany fragment szkolenia.

W ramach zaliczenia części coachingowej słuchacze przeprowadzają sesję coachingową.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2020/2021

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2020 r. i zakończy się dn. 30 września 2020 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz przebieg rozmowy wstępnej, której celem jest między innymi poznanie kandydatów oraz ich indywidualnych motywacji i celów związanych z udziałem w studiach. 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do biura Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie

al. Jana Pawła 39A, pokój 201A w godz. 7:30 – 15:30

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ! Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 ZŁ!


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 8 200 PLN 

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 21.09.2020 r., 01.12.2020 r., 01.02.2021 r., 01.04.2021 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kadra

Zapraszamy do świata trenerów i coachów - to miejsce dla tych, którzy lubią ludzi, chętnie wspierają rozwój ich kompetencji, pomagają w odkryciu i wykorzystaniu potencjału.

Studia dają możliwość rozwinięcia profesjonalnego warsztatu w dwóch poszukiwanych, a jednocześnie uzupełniających się rolach - trenera i coacha. Ukierunkowane są na wielopłaszczyznowy rozwój kompetencji. Dają możliwość ćwiczenia konkretnych narzędzi pracy coacha i trenera, potrzebnych, aby swobodnie czuć się na sali szkoleniowej i w czasie prowadzenia indywidualnych sesji coachingowych. Same narzędzia nie wystarczą, stąd studia przywiązują dużą wagę do kształtowania postawy profesjonalnego coacha i trenera, na co składają się m.in. znajomość etyki zawodu.

Program przygotowany został w oparciu o wieloletnie doświadczenia w rozwoju trenerów i coachów. Wykorzystuje prostą formułę pracy: tylko praktyczne zajęcia prowadzone przez praktykujących trenerów i coachów.

Małgorzata Urbanik
dr Grażyna Urbanik-Papp
odpowiedzialne za opiekę merytoryczną

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest czynne od pon. - pt. w godz. 07:30 - 15:30.