Nowy Public Relations

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia PR w WSE Kraków

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Nowy Public Relations

Informacje ogólne

Atuty kierunku Nowy Public Relations

Atuty kierunku

 • program studiów kładzie szczególny nacisk na zdobywanie wiedzy praktycznej – rozbudowany blok warsztatowy i treningowy,
 • warsztaty są przygotowane w podejściu kompetencyjnym, pracujemy w obszarach wiedzy, umiejętności i postaw,
 • pracujemy w oparciu o cykl uczenia się dorosłych (cykl Kolba) z uwzględnieniem procesu grupowego,
 • Słuchacze w ramach wirtualnych agencji PR przygotowują na podstawie briefu strategię działań PR dla realnego klienta,
 • wśród wykładowców krajowi i międzynarodowi eksperci PR – wyłącznie praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym i szkoleniowym, pracujący m.in. w Alert Media Communications, FIRST Public Relations, Fleishman-Hillard, Synertime, Kompanii Piwowarskiej, Amrest.
 • zajęcia prowadzone są za pomocą interaktywnych metod pozwalających Słuchaczom na poznanie poszczególnych narzędzi PR i możliwości ich wykorzystanie w codziennej pracy,
 • interdyscyplinarny program rozwija u Słuchaczy zdolności do nowatorskiego, twórczego myślenia, niezbędnego w pracy PR-owca,
 • praktyczne warsztaty z autoprezentacji, prezentacji i wystąpień publicznych (praca z mikrofonem i kamerą), redagowania tekstów i nie tylko,
 • dogłębna analiza case studies przedstawiających realizację najbardziej udanych strategii PR w Polsce i na świecie,
 • oprócz konkretnych umiejętności, w czasie zajęć Słuchacze otrzymują mnóstwo praktycznych materiałów, które będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej, m.in. wzory briefów, umów, kosztorysów,
 • średnia ocena wszystkich zajęć w minionym roku akademickim, udzielona przez Słuchaczy, to 4,79 (w skali 5-punktowej).
Cel edukacji Nowy Public Relations

Cel edukacji

Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie praktycznych umiejętności potrzebnych w prowadzeniu działań PR w organizacjach, instytucjach, firmach i start-upach. Studia skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem praktycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do wykonywania zawodu PR-owca.

Nowatorski program studiów „Nowy PR”, który kładzie szczególny nacisk na zdobywanie konkretnej i narzędziowej wiedzy, gwarantuje efektywny proces nauczania. Zarówno rozbudowany blok warsztatowy i treningowy, jak i praca nad strategią działań PR dla realnego  klienta, to cenne i praktyczne doświadczenia, które ugruntowują i systematyzują teoretyczny zasób wiedzy. 

Nowe trendy i narzędzia komunikacji, zmiany na rynku pracy, potrzeby pracodawców, oczekiwania przyszłych słuchaczy, sugestie absolwentów – za tym wszystkim co roku podąża program studiów „Nowy PR”.

Plan studiów

Skrócony program studiów

Program dwusemestralnych studiów przewiduje łącznie ponad 180 godzin zajęć dydaktycznych (warsztatów i wykładów). Uzupełnieniem bloków tematycznych prowadzonych w formie wykładowej, są praktyczne ćwiczenia i warsztaty pozwalające na szybką weryfikację wiedzy teoretycznej z praktycznym jej zastosowaniem.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem przede wszystkim praktycznych oraz aktywizujących metod nauczania, takich jak: studia przypadków, ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry symulacyjne, dyskusje, przygotowywanie i przedstawianie prezentacji na zadane tematy czy wykłady interaktywne. Zajęcia wspierane są licznymi materiałami audio-video.

Roczny program studiów składa się z pięciu bloków tematycznych (zajęcia realizowane głównie w soboty)

Wprowadzenie do świata PR

Blok przybliży Słuchaczom magiczny świat PR, wytłumaczy związki pomiędzy PR a innymi dziedzinami komunikacji (m.in. marketingiem, reklamą i psychologią). Słuchacze dowiedzą się, jak rozwijać umiejętność kreatywnego i nieszablonowego myślenia. Nauczą się projektować i realizować profesjonalną strategię PR. Poznają zasady etyczne w PR. Dowiedzą się, jak wykorzystać storytelling do tworzenia angażujących historii.

PR od kuchni

W ramach bloku Słuchacze zobaczą, jak od środka funkcjonuje agencja PR. Dowiedzą się, jak zbudować plan PR, jak wycenić działania w PR, jak rozliczyć się z klientami i podwykonawcami, jak ustalić budżet. Nauczą się, jak przygotować profesjonalny brief, zorganizować przetarg i dowiedzą się, na czym warto się skupić wybierając agencję PR. Poznają także narzędzia i metody badawcze w PR. Dowiedzą się, jak badać i analizować efektywność działań PR oraz jak monitorować media. Poznają zagadnienia prawa prasowego i autorskiego.

Czytaj więcej

PR w praktyce

Blok przybliży Słuchaczom rynek mediów w Polsce. Pokaże, jak działają media – jak pracują redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe. Słuchacze dowiedzą się, jak stworzyć listę mediów i dziennikarzy oraz jakie reguły rządzą relacjami z mediami, jakie są najlepsze praktyki współpracy z przedstawicielami mediów. Zobaczą, jak przygotować konferencję prasową, briefing czy event PR. Nauczą się budować strategię media relations. Warsztaty z opracowywania i redagowania materiałów PR rozwiną umiejętności kreatywnego pisania na potrzeby tradycyjnych i nowych mediów. Dowiedzą się, jak przygotować porywającą prezentację i w jaki sposób ją przedstawić. Podczas praktycznego treningu Słuchacze zgłębią tajniki pracy z kamerą.

Dziedziny PR

Blok dostarczy wiedzy dotyczącej najważniejszych dziedzin PR (PR miast, miejsc i regionów, Investor Relations, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – CSR, PR wewnętrzny) wraz z narzędziami do jej praktycznego stosowania. Słuchacze poznają różnicę między pracą w firmie a w międzynarodowej korporacji. Dowiedzą się, dlaczego są od siebie odmienne PR jednostki, firmy, produktu i marki. Nauczą się zarządzać komunikacją w sytuacjach kryzysowych. Poznają różnorakie aspekty sponsoringu i mecenatu.

PR w erze social, mobile i wideo

Blok pokazuje, jak wykorzystać potęgę mediów społecznościowych, by prowadzić dwustronną komunikację z odbiorcami, jak tworzyć i skutecznie wykorzystać blogi w komunikacji, jak współpracować z digital influencerami, jak komunikować się na forach i grupach dyskusyjnych, jak wykorzystać urządzanie mobilne w pracy PR-owca oraz jak tworzyć content wideo.

 

Równoległe do sobotnich warsztatów w kolejne niedziele realizowane są praktyczne warsztaty, których celem jest zapoznanie Słuchaczy z procesem tworzenia kampanii PR dla wybranego podmiotu – zasadami jej konstruowania, etapami pracy oraz dobrą praktyka w tym zakresie. Słuchacze pracując w wirtualnej agencji PR przejdą przez wszystkie etapy procesu tworzenia kampanii PR – od określenia sytuacji wyjściowej do wyznaczenia stanu pożądanego, poprzez planowanie, realizację działań i kontrolę ich skuteczności. Celem warsztatów jest przekazanie kompleksowej, konkretnej i narzędziowej wiedzy w zakresie konstruowania strategii PR. Zaznajomienie z metodami i technikami budowania skutecznej kampanii oraz narzędziami PR.

Słuchacze na początku pierwszego semestru dzieleni są na grupy zadaniowe, w ramach których powstają wirtualne agencje PR. Agencje te otrzymują realnego klienta (partnera), którego będą musiały poznać (zwłaszcza jego potrzeby) i przygotować dla niego realny program działań PR. Agencje PR otrzymują od klienta konkretne zapytanie ofertowe – brief, by na koniec roku akademickiego – w trybie przetargu – przedstawić swoją autorską propozycje działań PR. Komisja egzaminacyjna, w skład której wejdzie przedstawiciel klienta – jak domniemana komisja przetargowa – wybierze najlepszą ofertę i szczegółowo uzasadni swój wybór tak pozytywny, jak i negatywny. Dla Słuchaczy oznacza to przejście przez cały proces tworzenia i przygotowania działań PR dla realnego klienta – od narzędzi analitycznych, przez tworzenie strategii, taktyki, budżetowanie, aż po prezentację przed klientem.

Niedzielne warsztaty w obu semestrach dobrane są tak, by ich treści były zgodne z procesem tworzenia programu PR i realizowanymi równolegle wykładami.

Profil słuchacza

Studia przeznaczone są dla:

 • osób planujących rozwój własnej kariery w kierunku PR, chcących wejść w zawodowe życie PR z solidnym pakietem praktycznej wiedzy i umiejętności z tej dziedziny,
 • tych, którzy chcą zawodowo kształtować wizerunek ważnych osób, zjawisk, marek, organizacji, instytucji, firm i start-upów,
 • pasjonatów, którzy pragną zgłębić szczegóły potęgi komunikacji, okiełznać ją i wykorzystywać w praktyce,
 • praktyków PR (menedżerów, rzeczników prasowych oraz pracowników agencji i komórek PR) chcących doskonalić swój warsztat, poszerzyć wiedzę i uporządkować swoje umiejętności,
 • specjalistów zajmujących się różnymi dziedzinami marketingu, reklamy i promocji lub pracą z mediami – chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie PR,
 • absolwentów lub studentów innych kierunków, którym zależy na rzetelnej wiedzy dot. PR,
 • osób prowadzących własną działalność,
 • ludzi, którzy chcą zdecydowanie zwiększyć swoją „rynkową wartość”.

Do tej pory kierunek ukończyło 513 słuchaczy, wśród nich pracownicy firm i instytucji takich jak:

 • Agencja Reklamowa Eskadra
 • Eurozet
 • Filharmonia Krakowska
 • Grupa Onet
 • Hewitt Associates
 • Izba Skarbowa w Krakowie
 • Polskie Linie Lotnicze LOT
 • PricewaterhouseCoopers
 • Shell Polska
 • TVN
 • VOX FM
 • Wydawnictwo Otwarte
 • i innych

Strategie PR - Prace dyplomowe

W czasie zajęć słuchacze pracują maksymalnie praktycznie i maksymalnie warsztatowo. Zatem i prace dyplomowe mają wymiar wybitnie praktyczny: co roku współpracujemy z konkretną marką, dla której przygotowujemy strategię PR. Aby dodatkowo podnieść skuteczność transferu wiedzy z zajęć na realne doświadczenia, cały czas pracujemy rytmem agencji PR-owej: od otrzymania briefu, przez pracę analityczną przy wykorzystaniu zróżnicowanych narzędzi, konstruowanie strategii PR i oczywiście jej operacjonalizację, wyznaczenie metod pomiaru efektywności, optymalizację zaplanowanych rozwiązań, a na budżetowaniu i harmonogramowaniu całego projektu kończąc. Cały proces wieńczy prezentacja przed klientem.

A w tak zwanym międzyczasie: burze mózgów, twórcze napięcie, wypracowywanie kompromisów, trudne negocjacje, poszukiwanie maksymalnej efektywności, mnóstwo znakomitych pomysłów i ogólne poczucie sprawczości oraz wpływu na bieg wydarzeń i kształt świata.

Sprawdź podsumowania z prac, jakie w ostatnich latach wykonaliśmy dla Fundacji Alma Pokochaj Życie, Kraków Airport, IDEA FIX i TEDxKraków:

2015/2016 - Fundacja Alma pokochaj życie

Gratuluję kreatywności i wciąż jestem pod wrażeniem ciekawej strategii PR. Zdaję sobie sprawę, ile pracy trzeba było włożyć w przygotowanie prezentacji liczącej 251 slajdów. W efekcie otrzymaliśmy kilka naprawdę oryginalnych pomysłów, które warto włączyć do naszej kampanii komunikacji. Bardzo dziękujemy.

/Monika Moskwa, PR menedżer i rzecznik prasowy Alma Market/

2014/2015 - Kraków Airport

Przyglądałam się pracy słuchaczy kierunku „Nowy PR” z ciekawością, a jej efekty przerosły moje oczekiwania. Podczas finałowej prezentacji przedstawili rzetelne analizy i spójną strategię, zgodną z założeniami przedstawionymi w briefie. Szczególnie cenne było dla mnie kompleksowe podejście do tematu oraz dopasowanie do konkretnej sytuacji komunikacyjnej nowych trendów. Część z zaproponowanych działań z pewnością wykorzystamy w promocji nowego terminalu. Propozycja „PR Do Kwadratu” to także wiele inspiracji na przyszłość. Współpraca z WSE była dla mnie bardzo odświeżająca, potwierdziła również, że prowadzona przez Kraków Airport komunikacja przynosi efekty.

/Urszula Podraza, rzeczniczka prasowa Kraków Airport/

2013/2014 - IDEA FIX

Jestem pod ogromnym wrażeniem jakości pomysłów przygotowanych przez grupę kierunku „Nowy PR”. Choć nie tylko zaprezentowane działania komunikacyjne i oryginalne koncepcje zasługują na uznanie. Słuchacze przedstawili także mocno przemyślaną i podpartą własnymi badaniami i analizami strategię komunikacji. Obiektywne spojrzenie oczyma zewnętrznych ekspertów na zakres działalności i dotychczasową komunikację IDEA FIX to podstawa do dalszej pracy i rozwoju. Z chęcią część kreatywnych rozwiązań wdrożę w życie.

/Anna Maria Kwiatek, właścicielka IDEA FIX/

2012/2013 - TEDxKraków

Jesteśmy zachwyceni energią osób i liczbą pomysłów wygenerowanych przez grupę kierunku „Nowy PR”. Będąc w środku organizacji zapomina się często o pewnych elementach, które dla nas samych wydają się być oczywiste. Podsumowanie naszych działań i obiektywne spojrzenie na całość organizacji to klucz to dalszej pracy i rozwoju. Największą wartością naszej współpracy jest jednak samo zaangażowanie ludzi w projekt i to, że widzieli sens tego, co robią. Bardzo się cieszymy, że dwie słuchaczki – Agnieszka i Justyna postanowiły dołączyć do zespołu TEDxKraków i wspomóc nas w rozpowszechnianiu ciekawych idei. Z ich pomocą i garścią niezwykłych pomysłów będziemy dążyć do realizacji założonych celów
/Ewa Spohn, kurator TEDxKraków/

Brzmi nieźle? Poznaj 6 (najważniejszych) powodów, dla których warto studiować Nowy PR w WSE

kontakt z opiekunem kierunku Nowy PR WSE v2

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty (wykłady) oraz w niedziele (warsztaty praktyczne).

Semestr zimowySemestr letni
21-22.10.2017 17-18.03.2018
04-05.11.2017 07-08.04.2018
25-26.11.2017 21-22.04.2018
09-10.12.2017 05-06.05.2018
20-21.01.2018 19-20.05.2018
03-04.02.2018 02-03.06.2018
17-18.02.2018 16-17.06.2018
03-04.03.2018 30.06.2018

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych „Nowy PR” jest udział w zajęciach, aktywna praca podczas warsztatów, wykonanie zadań poza zajęciowych w ramach programu warsztatów, zaliczenie testów I i II semestru oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej (Program PR dla wskazanego podmiotu gospodarczego).

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2017/2018

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2017 r. i zakończy się dn. 30 września 2017 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Pierwsze zajęcia odbędą się 21 października 2017 r.

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia; natomiast w przypadku kierunku Coach i trener kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku.

W CZERWCU zapraszamy do Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6 w godz. 8.00 - 16.00

W miesiącach LIPIEC i  SIERPIEŃ rekrutacja odbywać się będzie siedzibie uczelni przy ul. Westerplatte 11, pokój B6 w godz. 7.00 - 15.00.

 

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej! Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w czerwcu br. wnoszę opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe 2017/2018

Czesne: 4700 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 13 października 2017 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2017 r., 01.02.2018 r., 01.04.2018 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 13 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kadra

Ponieważ niektórych rzeczy nie nauczysz się z książek – tylko praktycznie, u nas nie znajdziesz wykładowców akademickich. Zatem nie oczekujemy, że po zakończeniu tych studiów będziesz powtarzał/a z pamięci mnóstwo nieprzydatnej teorii. Chcemy za to, żebyś znając metody i techniki, wedle których powinna być budowana strategia PR, realizował/a najbardziej szalone projekty z zakresu PR. A ponieważ pojawienie się forów, grup dyskusyjnych, portali społecznościowych i wreszcie digital influencerów, a także rosnące znaczenie urządzeń mobilnych i konsumpcji wideo w naszym codziennym życiu, wymusiły na firmach zmianę sposobu komunikacji, również program naszych studiów przeszedł małą ewolucję. Z „Nowym public relations” wchodzimy w nową rzeczywistość PR. Dziś Internet, mobile i wideo są przyszłością komunikacji i dają nowe możliwości w pracy PR-owca. Nie zapominamy także o tradycji, dlatego przedmioty zajęć na kierunku „Nowy PR” wybraliśmy na podstawie już 13 edycji tych studiów.

Łukasz Majewski
opiekun merytoryczny

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • Obniżona opłata rekrutacyjna! Tylko do końca czerwca.