Nowy Public Relations

Studia podyplomowe w WSE

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Nowy Public Relations

Informacje ogólne

Atuty kierunku Nowy Public Relations

Atuty kierunku Nowy Public Relations

 • program studiów kładzie szczególny nacisk na zdobywanie wiedzy praktycznej – rozbudowany blok warsztatowy i treningowy,
 • Słuchacze pracują w małej grupie, co gwarantuje warsztatowy charakter studiów (Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń),
 • Słuchacze poznają nowoczesne narzędzia i technologie w pracy PR-owca,
 • warsztaty są przygotowane w podejściu kompetencyjnym, pracujemy w obszarach wiedzy, umiejętności i postaw,
 • pracujemy w oparciu o cykl uczenia się dorosłych (cykl Kolba) z uwzględnieniem procesu grupowego,
 • Słuchacze w ramach wirtualnych agencji PR przygotowują na podstawie briefu strategię działań PR dla realnego klienta,
 • wśród wykładowców krajowi i międzynarodowi eksperci PR – wyłącznie praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym i szkoleniowym, pracujący m.in. w Alert Media Communications, FIRST Public Relations, Fleishman-Hillard, Synertime, Kompanii Piwowarskiej, Tauron Polska Energia,
 • zajęcia prowadzone są za pomocą interaktywnych metod pozwalających Słuchaczom na poznanie poszczególnych narzędzi PR i możliwości ich wykorzystanie w codziennej pracy,
 • interdyscyplinarny program rozwija u Słuchaczy zdolności do nowatorskiego, twórczego myślenia, niezbędnego w pracy PR-owca,
 • praktyczne warsztaty z autoprezentacji, prezentacji i wystąpień publicznych (praca z mikrofonem i kamerą), redagowania tekstów i nie tylko,
 • dogłębna analiza case studies przedstawiających realizację najbardziej udanych strategii PR w Polsce i na świecie,
 • oprócz konkretnych umiejętności, w czasie zajęć Słuchacze otrzymują mnóstwo praktycznych materiałów, które będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej, m.in. wzory briefów, umów, kosztorysów,
 • dodatkowo, w trakcie roku akademickiego Słuchacze mają możliwość wzięcia udziału w wycieczkach edukacyjnych,
 • średnia ocena wszystkich zajęć w minionym roku akademickim, udzielona przez Słuchaczy, to 4,77 (w skali 5-punktowej).
Cel edukacji Nowy Public Relations

Cel edukacji

Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie praktycznych umiejętności potrzebnych w prowadzeniu działań PR w organizacjach, instytucjach, firmach i start-upach. Studia skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem praktycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do wykonywania zawodu PR-owca.

Nowatorski program studiów „Nowy PR”, który kładzie szczególny nacisk na zdobywanie konkretnej i narzędziowej wiedzy, gwarantuje efektywny proces nauczania. Zarówno rozbudowany blok warsztatowy i treningowy, jak i praca nad strategią działań PR dla realnego  klienta, to cenne i praktyczne doświadczenia, które ugruntowują i systematyzują teoretyczny zasób wiedzy. 

Nowe trendy i narzędzia komunikacji, zmiany na rynku pracy, potrzeby pracodawców, obserwacje branży, opinie ekspertów, oczekiwania przyszłych słuchaczy, sugestie absolwentów – za tym wszystkim co roku podąża program studiów "Nowy PR".

 

nowy public relations 16 edycja

Świętując 16 lat kierunku "Nowy PR" dla wszystkich słuchaczy edycji 2018/2019 przygotowaliśmy wyjątkowy pakiet korzyści i zniżek od partnerów narzędziowych kierunku (szczegóły poniżej).

Patroni medialni

proto logokwadrat
public relation logokwadrat
marketing przy kawie
newsline
nowy marketing

marketer

portal medialny black

 

 

Partnerzy narzędziowi

imm partner

onepress
messagehouse
prowly
marketer
sotrender

 

 

 

Każdy Student na pierwszych zajęciach otrzyma specjalny pakiet startowy, w ramach którego znajdują się:

 • pakiet korzyści od Instytutu Monitorowania Mediów, dostawcy kompleksowych rozwiązań do monitoringu i analizy wszystkich mediów: unikatowy dostęp testowy do IMM oraz zniżki na usługi monitoringu mediów i raportów wizerunkowych
 • 50% zniżki na wszystkie pakiety PRowly, aplikacji CRM dla osób zajmujących się PR
 • pakiet korzyści i rabatów na książki klasy business od Wydawnictwa Onepress
 • 30% i 50% rabatu już od jednej sztuki na publikacje Wydawnictwa Message House, specjalizującego się w publikacjach na temat szeroko rozumianych dziedzin komunikacji marketingowej i społecznej
 • 20% rabatu na roczną prenumeratę „Marketer+”, praktycznego magazynu o marketingu
 • pakiet korzyści od Sotrender, dostawcy narzędzia analitycznego wspomagającego prowadzenie działań marketingowych i komunikacyjnych w serwisach społecznościowych: miesięczny dostęp do narzędzia, szkolenie oraz opieka indywidualnego konsultanta.

Plan studiów Nowy Public Relations

Skrócony program studiów

Program dwusemestralnych studiów przewiduje łącznie ponad 180 godzin zajęć dydaktycznych (warsztatów i wykładów). Uzupełnieniem bloków tematycznych prowadzonych w formie wykładowej, są praktyczne ćwiczenia i warsztaty pozwalające na szybką weryfikację wiedzy teoretycznej z praktycznym jej zastosowaniem.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem przede wszystkim praktycznych oraz aktywizujących metod nauczania, takich jak: studia przypadków, ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry symulacyjne, dyskusje, przygotowywanie i przedstawianie prezentacji na zadane tematy czy wykłady interaktywne. Zajęcia wspierane są licznymi materiałami audio-video.

Roczny program studiów składa się z pięciu bloków tematycznych (zajęcia realizowane głównie w soboty)

Wprowadzenie do świata PR

Blok przybliży Słuchaczom magiczny świat PR, wytłumaczy związki pomiędzy PR a innymi dziedzinami komunikacji (m.in. marketingiem, reklamą i psychologią). Słuchacze dowiedzą się, jak rozwijać umiejętność kreatywnego i nieszablonowego myślenia. Nauczą się projektować i realizować profesjonalną strategię PR. Poznają zasady etyczne w PR. Dowiedzą się, jak wykorzystać storytelling do tworzenia angażujących historii.

PR od kuchni

W ramach bloku Słuchacze zobaczą, jak od środka funkcjonuje agencja PR. Dowiedzą się, jak zbudować plan PR, jak wycenić działania w PR, jak rozliczyć się z klientami i podwykonawcami, jak ustalić budżet. Nauczą się, jak przygotować profesjonalny brief, zorganizować przetarg i dowiedzą się, na czym warto się skupić wybierając agencję PR. Poznają także narzędzia i metody badawcze w PR. Dowiedzą się, jak badać i analizować efektywność działań PR oraz jak monitorować media. Poznają zagadnienia prawa prasowego i autorskiego.

Czytaj więcej

PR w praktyce

Blok przybliży Słuchaczom rynek mediów w Polsce. Pokaże, jak działają media – jak pracują redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe. Słuchacze dowiedzą się, jak stworzyć listę mediów i dziennikarzy oraz jakie reguły rządzą relacjami z mediami, jakie są najlepsze praktyki współpracy z przedstawicielami mediów. Zobaczą, jak przygotować konferencję prasową, briefing czy event PR. Nauczą się budować strategię media relations. Warsztaty z opracowywania i redagowania materiałów PR rozwiną umiejętności kreatywnego pisania na potrzeby tradycyjnych i nowych mediów. Dowiedzą się, jak przygotować porywającą prezentację i w jaki sposób ją przedstawić. Podczas praktycznego treningu Słuchacze zgłębią tajniki pracy z kamerą.

Dziedziny PR

Blok dostarczy wiedzy dotyczącej najważniejszych dziedzin PR (PR miast, miejsc i regionów, Investor Relations, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – CSR, PR wewnętrzny) wraz z narzędziami do jej praktycznego stosowania. Słuchacze poznają różnicę między pracą w firmie a w międzynarodowej korporacji. Dowiedzą się, dlaczego są od siebie odmienne PR jednostki, firmy, produktu i marki. Nauczą się zarządzać komunikacją w sytuacjach kryzysowych. 

PR w erze social, mobile i wideo

Blok pokazuje, jak wykorzystać potęgę mediów społecznościowych, by prowadzić dwustronną komunikację z odbiorcami, jak tworzyć i skutecznie wykorzystać blogi w komunikacji, jak współpracować z digital influencerami, jak komunikować się na forach i grupach dyskusyjnych, jak wykorzystać urządzanie mobilne w pracy PR-owca oraz jak tworzyć content wideo.

 

Równoległe do sobotnich warsztatów w kolejne niedziele realizowane są praktyczne warsztaty, których celem jest zapoznanie Słuchaczy z procesem tworzenia kampanii PR dla wybranego podmiotu – zasadami jej konstruowania, etapami pracy oraz dobrą praktyka w tym zakresie. Słuchacze pracując w wirtualnej agencji PR przejdą przez wszystkie etapy procesu tworzenia kampanii PR – od określenia sytuacji wyjściowej do wyznaczenia stanu pożądanego, poprzez planowanie, realizację działań i kontrolę ich skuteczności. Celem warsztatów jest przekazanie kompleksowej, konkretnej i narzędziowej wiedzy w zakresie konstruowania strategii PR. Zaznajomienie z metodami i technikami budowania skutecznej kampanii oraz narzędziami PR.

Słuchacze na początku pierwszego semestru dzieleni są na grupy zadaniowe, w ramach których powstają wirtualne agencje PR. Agencje te otrzymują realnego klienta (partnera), którego będą musiały poznać (zwłaszcza jego potrzeby) i przygotować dla niego realny program działań PR. Agencje PR otrzymują od klienta konkretne zapytanie ofertowe – brief, by na koniec roku akademickiego – w trybie przetargu – przedstawić swoją autorską propozycje działań PR. Komisja egzaminacyjna, w skład której wejdzie przedstawiciel klienta – jak domniemana komisja przetargowa – wybierze najlepszą ofertę i szczegółowo uzasadni swój wybór tak pozytywny, jak i negatywny. Dla Słuchaczy oznacza to przejście przez cały proces tworzenia i przygotowania działań PR dla realnego klienta – od narzędzi analitycznych, przez tworzenie strategii, taktyki, budżetowanie, aż po prezentację przed klientem.

Niedzielne warsztaty w obu semestrach dobrane są tak, by ich treści były zgodne z procesem tworzenia programu PR i realizowanymi równolegle wykładami.

Profil słuchacza

Studia przeznaczone są dla:

 • osób planujących rozwój własnej kariery w kierunku PR, chcących wejść w zawodowe życie PR z solidnym pakietem praktycznej wiedzy i umiejętności z tej dziedziny,
 • tych, którzy chcą zawodowo kształtować wizerunek ważnych osób, zjawisk, marek, organizacji, instytucji, firm i start-upów,
 • pasjonatów, którzy pragną zgłębić szczegóły potęgi komunikacji, okiełznać ją i wykorzystywać w praktyce,
 • praktyków PR (menedżerów, rzeczników prasowych oraz pracowników agencji i komórek PR) chcących doskonalić swój warsztat, poszerzyć wiedzę i uporządkować swoje umiejętności,
 • specjalistów zajmujących się różnymi dziedzinami marketingu, reklamy i promocji, mediami społecznościowymi, brandingiem lub pracą z mediami – chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie PR,
 • specjalistów ds. personalnych i komunikacji wewnętrznej,
 • dziennikarzy,
 • pracowników organizacji pozarządowych (NGO, Trzeci Sektor),
 • pracowników urzędów i instytucji publicznych,
 • absolwentów lub studentów innych kierunków, którym zależy na rzetelnej wiedzy dot. PR,
 • osób prowadzących własną działalność,
 • ludzi, którzy chcą zdecydowanie zwiększyć swoją rynkową wartość.

Do tej pory kierunek ukończyło 525 słuchaczy, wśród nich pracownicy firm i instytucji takich jak:

 • Aon Hewitt
 • Agencja Rozwoju Miasta
 • Centrum Kongresowe ICE Kraków
 • Eurozet
 • Filharmonia Krakowska
 • Grupa Onet
 • Grupa Sarigato
 • Izba Skarbowa w Krakowie
 • Krakowskie Biuro Festiwalowe
 • Marketing Investment Group
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
 • Polskie Linie Lotnicze LOT
 • PricewaterhouseCoopers
 • Shell Polska
 • TVN
 • VOX FM
 • Wydawnictwo Otwarte
 • i wielu innych

 

Zobacz, co o kierunku mówią jego absolwenci (film otwiera się w nowym oknie):

 opinieopr

Strategie PR - Prace dyplomowe

W czasie zajęć słuchacze pracują maksymalnie praktycznie i maksymalnie warsztatowo. Zatem i prace dyplomowe mają wymiar wybitnie praktyczny: co roku współpracujemy z konkretną marką, dla której przygotowujemy strategię PR. Aby dodatkowo podnieść skuteczność transferu wiedzy z zajęć na realne doświadczenia, cały czas pracujemy rytmem agencji PR-owej: od otrzymania briefu, przez pracę analityczną przy wykorzystaniu zróżnicowanych narzędzi, konstruowanie strategii PR i oczywiście jej operacjonalizację, wyznaczenie metod pomiaru efektywności, optymalizację zaplanowanych rozwiązań, a na budżetowaniu i harmonogramowaniu całego projektu kończąc. Cały proces wieńczy prezentacja przed klientem.

A w tak zwanym międzyczasie: burze mózgów, twórcze napięcie, wypracowywanie kompromisów, trudne negocjacje, poszukiwanie maksymalnej efektywności, mnóstwo znakomitych pomysłów i ogólne poczucie sprawczości oraz wpływu na bieg wydarzeń i kształt świata.

Sprawdź podsumowania z prac, jakie w ostatnich latach wykonaliśmy dla Poland Business Run, Fundacji Alma Pokochaj Życie, Kraków Airport, IDEA FIX i TEDxKraków:

2016/2017 - POLAND BUSINESS RUN

Organizując największy charytatywny w Polsce bieg - Poland Business Run, żyjemy trochę niejako w biegu. Studenci kierunku „Nowy PR” pomogli nam na chwilę się zatrzymać i spojrzeć na nasze działania z innej perspektywy i z większym obiektywizmem. Grupa rzetelnie oceniła dotychczasową komunikację biegu oraz, poprzez świetnie przeprowadzoną analizę, zaproponowała nową strategię działania. Wybraliśmy z niej kilka pomysłów, które już wkrótce wdrożymy.

/Marta Hernik, Global Project Manager Poland Business Run/

2015/2016 - Fundacja Alma pokochaj życie

Gratuluję kreatywności i wciąż jestem pod wrażeniem ciekawej strategii PR. Zdaję sobie sprawę, ile pracy trzeba było włożyć w przygotowanie prezentacji liczącej 251 slajdów. W efekcie otrzymaliśmy kilka naprawdę oryginalnych pomysłów, które warto włączyć do naszej kampanii komunikacji. Bardzo dziękujemy.

/Monika Moskwa, PR menedżer i rzecznik prasowy Alma Market/

2014/2015 - Kraków Airport

Przyglądałam się pracy słuchaczy kierunku „Nowy PR” z ciekawością, a jej efekty przerosły moje oczekiwania. Podczas finałowej prezentacji przedstawili rzetelne analizy i spójną strategię, zgodną z założeniami przedstawionymi w briefie. Szczególnie cenne było dla mnie kompleksowe podejście do tematu oraz dopasowanie do konkretnej sytuacji komunikacyjnej nowych trendów. Część z zaproponowanych działań z pewnością wykorzystamy w promocji nowego terminalu. Propozycja „PR Do Kwadratu” to także wiele inspiracji na przyszłość. Współpraca z WSE była dla mnie bardzo odświeżająca, potwierdziła również, że prowadzona przez Kraków Airport komunikacja przynosi efekty.

/Urszula Podraza, rzeczniczka prasowa Kraków Airport/

2013/2014 - IDEA FIX

Jestem pod ogromnym wrażeniem jakości pomysłów przygotowanych przez grupę kierunku „Nowy PR”. Choć nie tylko zaprezentowane działania komunikacyjne i oryginalne koncepcje zasługują na uznanie. Słuchacze przedstawili także mocno przemyślaną i podpartą własnymi badaniami i analizami strategię komunikacji. Obiektywne spojrzenie oczyma zewnętrznych ekspertów na zakres działalności i dotychczasową komunikację IDEA FIX to podstawa do dalszej pracy i rozwoju. Z chęcią część kreatywnych rozwiązań wdrożę w życie.

/Anna Maria Kwiatek, właścicielka IDEA FIX/

2012/2013 - TEDxKraków

Jesteśmy zachwyceni energią osób i liczbą pomysłów wygenerowanych przez grupę kierunku „Nowy PR”. Będąc w środku organizacji zapomina się często o pewnych elementach, które dla nas samych wydają się być oczywiste. Podsumowanie naszych działań i obiektywne spojrzenie na całość organizacji to klucz to dalszej pracy i rozwoju. Największą wartością naszej współpracy jest jednak samo zaangażowanie ludzi w projekt i to, że widzieli sens tego, co robią. Bardzo się cieszymy, że dwie słuchaczki – Agnieszka i Justyna postanowiły dołączyć do zespołu TEDxKraków i wspomóc nas w rozpowszechnianiu ciekawych idei. Z ich pomocą i garścią niezwykłych pomysłów będziemy dążyć do realizacji założonych celów.

/Ewa Spohn, kurator TEDxKraków/

Brzmi nieźle? Poznaj 6 (najważniejszych) powodów, dla których warto studiować "Nowy PR" w WSE

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty (wykłady) oraz w niedziele (warsztaty praktyczne).

semestr zimowy semestr letni
19-20.10.2019 29-01.03.2020
09-10.11.2019 14-15.03.2020
23-24.11.2019 28-29.03.2020
07-08.12.2019 18-19.04.2020
04-05.01.2020 09-10.05.2020
18-19.01.2020 23-24.05.2020
01-02.02.2020 06-07.06.2020
15-16.02.2020 20.06.2020

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych „Nowy PR” jest udział w zajęciach, aktywna praca podczas warsztatów, wykonanie zadań poza zajęciowych w ramach programu warsztatów, zaliczenie testów I i II semestru oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej (Program PR dla wskazanego podmiotu gospodarczego).

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2019/2020

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2019 r. i zakończy się dn. 30 września 2019 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do biura Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie

al. Jana Pawła 39A, pokój 201A w godz. 7:30 – 15:30

 

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie po uprzednim kontakcie telefonicznym z biurem CSP.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

tel. kom.: 609 709 381

podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ! Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 ZŁ!


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 4 700 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty. W przypadku osób które złożą dokumenty po 21 września termin pierwszej wpłaty jest ustalany indywidulanie.

Terminy wpłaty kolejnych rat czesnego to: 01.12.2019 r., 01.02.2020 r., 01.04.2020 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kadra

Ponieważ niektórych rzeczy nie nauczysz się z książek – tylko praktycznie, u nas nie znajdziesz wykładowców akademickich. Zatem nie oczekujemy, że po zakończeniu tych studiów będziesz powtarzał/a z pamięci mnóstwo nieprzydatnej teorii. Chcemy za to, żebyś znając metody i techniki, wedle których powinna być budowana strategia PR, realizował/a najbardziej szalone projekty z zakresu PR. A ponieważ pojawienie się forów, grup dyskusyjnych, portali społecznościowych i wreszcie digital influencerów, a także rosnące znaczenie urządzeń mobilnych i konsumpcji wideo w naszym codziennym życiu, wymusiły na firmach zmianę sposobu komunikacji, również program naszych studiów przeszedł małą ewolucję. Z „Nowym public relations” wchodzimy w nową rzeczywistość PR. Dziś Internet, mobile i wideo są przyszłością komunikacji i dają nowe możliwości w pracy PR-owca. Nie zapominamy także o tradycji, dlatego przedmioty zajęć na kierunku „Nowy PR” wybraliśmy na podstawie już 14 edycji tych studiów.

Łukasz Majewski
opiekun merytoryczny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 
 • al. Jana Pawła II 39A pokój 201A, 31-864 Kraków
 • tel. 609 709 381 lub (12) 683 24 60, 68, 77

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem