Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego

Informacje ogólne

Atuty kierunku Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego

Atuty kierunku

Kierunek powstał z myślą o osobach, które chcą żyć pełniej - bardziej świadomie, w zgodzie z sobą oraz z otaczającym światem. Studia są bowiem kursem intensywnego rozwoju osobistego - dającego możliwość poznania siebie, zrozumienia własnych barier i ograniczeń oraz identyfikacji indywidualnego potencjału w celu zaplanowania dalszego rozwoju.

Kierunek jest dedykowany również osobom, które profesjonalnie zajmują się rozwojem oraz towarzyszą innym ludziom w różnego rodzaju zmianach w życiu. Studia są skarbnicą wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów rozwoju i zdrowego oraz zrównoważonego stylu życia, a także praktycznych narzędzi i metod stosowanych w pracy nad rozwojem osobistym i zawodowym.

Program studiów zawiera szeroki zakres psychologicznych wykładów oraz praktycznych warsztatów prowadzonych przede wszystkim przez psychologów, psychoterapeutów, terapeutów oraz osób profesjonalnie zajmujących się rozwojem osobistym i zawodowym - trenerów, coachów i mentorów. Zadaniem prowadzących z jednej strony jest pokazywanie psychologicznych mechanizmów związanych z rozwojem, a z drugiej strony dzielenie się swoim praktycznym doświadczeniem pracy nad rozwojem innych osób.

Program studiów daje możliwość zarówno teoretycznego zgłębienia wiedzy związanej z rozwojem oraz praktycznego jej zastosowania. W ramach studiów zaplanowano dedykowany cykl warsztatów narzędziowych pokazujących zastosowanie praktycznych narzędzi wykorzystywanych w pracy nad rozwojem.

Partnerem kierunku jest Synergia Management, Wysokie Wibracje, Centrum Holi oraz CzarkoConsulting.

synergia

LOGO WYSOKIE WIBRACJE

logo poziom k 1

CzarkoConsulting logo v07 01 1

Cel edukacji Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego

Cel edukacji

Celem studiów jest nabycie szerokiej wiedzy psychologicznej i rozwinięcie umiejętności z zakresu rozwoju osobistego, rozwoju w relacjach międzyludzkich oraz osiągania równowagi i prowadzenia zdrowego stylu życia i zastosowanie w życiu osobistym i zawodowym lub w profesjonalnej pracy nad rozwojem innych ludzi.

Program studiów jest skoncentrowany na praktycznych aspektach psychologii - koncepcjach, metodach i narzędziach, które są stosowane w samopoznaniu, uczeniu się i rozwoju (m.in. szkoleniach, coachingu i mentoringu), diagnozie psychologicznej, a także psychologii zdrowia i work/life balans.

Podstawą programu jest holistyczna koncepcja rozwoju człowieka -  czyli rozwój rozumiany jako doświadczanie zmian w czterech sferach życia: sferze fizycznej (ciało), sferze emocjonalnej (emocje), sferze intelektualnej (umysł) i sferze duchowej (przeżycia transcendentne). Tak skonstruowany program pozwoli na głębokie doświadczenie siebie, relacji z innymi i z otoczeniem oraz różnorodnych metod i technik pracy nad rozwojem.

Plan studiów

BLOK 0. DIAGNOZA INDYWIDUALNEGO POTENCJAŁU

CEL: przewidywanie efektywności osobistej i zawodowej

 • Badanie indywidualnego potencjału w obszarze:
  • osobowości
  • temperamentu
  • poziomu odporności psychicznej
 • Indywidualna sesja rozwojowa - poświęcona rozwojowi indywidualnego potencjału w kontekście osobistym

BLOK 1. WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII ROZWOJU

CEL: Określenie kontekstu psychologicznych rozważań podejmowanych przez całe studia oraz doświadczenie wybranych elementów treningu intra- i interpersonalnego.

 • Warsztat otwierający: "Ja w relacji z sobą i w relacjach z innymi"

BLOK 2. PSYCHOLOGIA ROZWOJU OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO

CEL: Poznanie psychologicznych aspektów rozwoju osobistego i zawodowego, doświadczenie pracy nad sobą w obszarze tożsamości, emocjonalności, cielesności i odporności psychicznej oraz poznanie narzędzi stosowanych w profesjonalnej pracy nad rozwojem osobistym i zawodowym. 

 • Podstawy psychologiczne:
  • Psychologia rozwoju osobistego - rozwój przez całe życie
  • Neuronauka - biopsychologiczne aspekty rozwoju i zmiany nawyków
 • Warsztaty rozwojowe:
  • Psychologiczna tożsamość - rozwój indywidualnego potencjału
  • Emocje i uczucia - rozwój kompetencji emocjonalnych
  • Ciało i seksualność - rozwój cielesności i seksualności
  • Odporność psychiczna - rozwój odporności psychicznej
  • Indywidualna sesja rozwojowa (SKYPE, 1 godzina zegarowa x ilość osób)
 • Narzędzia do pracy z rozwojem:
  • Rozwój osobisty - podstawy life coachingu
  • Rozwój zawodowy - podstawy career coachingu

BLOK 3. PSYCHOLOGIA ROZWOJU W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH

CEL: Wprowadzenie do psychologicznych aspektów rozwoju w relacjach międzyludzkich związanych z funkcjonowaniem w relacjach intymnych (związek), relacjach bliskich (rodzina, przyjaciele) oraz relacjach społecznych (małe i duże grupy). Doświadczenie pracy nad sobą w obszarze komunikacji bez przemocy, podejścia systemowego do rozwoju oraz poznanie narzędzi stosowanych w profesjonalnej pracy nad rozwojem w relacji i w grupie.

 • Podstawy psychologiczne:
  • Psychologia procesów grupowych
  • Psychologia bliskich związków - związek, rodzina, przyjaźń
 • Warsztaty rozwojowe:
  • Komunikacja bez przemocy - rozwój kompetencji komunikacyjnych
  • Psychodrama - rola teatru i improwizacji w rozwoju
  • Ustawienia systemowe - rola podejścia systemowego w rozwoju
 • Narzędzia do pracy z rozwojem:
  • Rozwój w relacji - podstawy coachingu relacji
  • Rozpoznawanie nieświadomych procesów zbiorowych wg psychologii głębi

BLOK 4. PSYCHOLOGIA LIFE BALANCE I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

CEL: Wprowadzenie do psychologicznych aspektów zrównoważonego i zdrowego (psychologicznie) stylu życia. Doświadczenie pracy z ciałem i oddechem, uważności i obecności, twórczej wizualizacji i life balance oraz poznanie narzędzi stosowanych w profesjonalnej pracy nad godzeniem życia zawodowego i osobistego.

 • Podstawy psychologiczne:
  • Psychologia zdrowego stylu życia - podejście holistyczne
 • Warsztaty rozwojowe:
  • Praca z ciałem i oddechem - budzenie i rozwój siły transformującej życie
  • Mindfullness - rozwój uważności i obecności
  • Twórcza wizualizacja - praca z wizualizacją w stanie relaksu
  • Life balance - motywacja do osiągania równowagi w życiu
 • Narzędzia do pracy z rozwojem:
  • Godzenie - podstawy coachingu godzenia życia zawodowego i osobistego

BLOK 5. STRATEGIA ROZWOJU

CEL: Podsumowanie psychologicznych rozważań podejmowanych przez całe studia oraz stworzenie wizji dalszego rozwoju osobistego i zawodowego oraz wypracowanie strategii jej realizacji.

 • Warsztat strategiczny: "Moja osobista podróż - wizja dalszej drogi rozwoju"

Profil słuchacza

NA STUDIA ZAPRASZAMY:

 • osoby zainteresowane tematyką rozwoju osobistego, rozwoju w relacjach międzyludzkich i zdrowego stylu życia,
 • osoby pragnące pogłębić samopoznanie i zadbać o swój własny rozwój osobisty,
 • osoby pragnące rozwinąć się osobiście i nabyć zaawansowane kompetencje psychologiczne,
 • osoby profesjonalnie zajmujące się uczeniem i rozwojem innych ludzi: coachów, mentorów, trenerów, doradców zawodowych, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, terapeutów zajęciowych, 
 • osoby profesjonalnie zajmujące się zdrowym stylem życia: dietetyków, trenerów osobistych i coachów personalnych, 
 • osoby pracujące w działach szkoleń i rozwoju,
 • osoby pracujące w firmach szkoleniowych, coachingowych i edukacyjnych,
 • osoby pracujące w centrach psychologicznych i psychoterapeutycznych,
 • osoby pracujące w firmach, fundacjach i stowarzyszeniach oferujących profesjonalne psychologiczne wsparcie, rozwój osobisty i zawodowy oraz uczenie się przez całe życie.

Dlaczego warto?

 • osadzenie uczenia się w kontekście holistycznej koncepcji rozwoju człowieka,
 • najnowsze badania naukowe z dziedziny psychologii i ich zastosowanie w praktyce,
 • szeroki program studiów kładący nacisk na psychologiczne aspekty związane z rozwojem zarówno osobistym jak i zawodowym oraz work/life balanse i zdrowym stylem życia,
 • konkretne modele, metody i narzędzia psychologiczne wykorzystywane w różnych dziedzinach życia związanych z rozwojem,
 • zorientowanie na poznawanie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej w planowaniu rozwoju osobistego i zawodowego oraz zdrowego stylu życia poprzez udział w warsztatach narzędziowych uczących wybranych metod pracy nad rozwojem,
 • starannie dobrani prowadzący zajęcia - psychologowie, psychoterapeuci, trenerzy i coachowie, którzy opierają swoją wiedzę na bogatym doświadczeniu praktycznym jak i poszukiwaniach naukowych,
 • zajęcia prowadzone w formie aktywnych wykładów oraz praktycznych warsztatów za pomocą różnorodnych metod aktywnego uczenia się: prezentacja, praca w grupach, testy i kwestionariusze, film, gry, ćwiczenia, dyskusja moderowana, burza mózgów, odgrywanie ról i scenek, symulacje, praca z case study oraz twórcze metody pracy z grupą takie jak metafory, analogie i inne;
 • wybrane zajęcia prowadzone metodą coachingu grupowego,
 • zorientowanie na nabywanie praktycznych umiejętności - uczestnicy w trakcie studiów  opracowują projekt działań wspierających rozwój dla określonej osoby lub grupy;
 • praktyczne materiały przygotowane do każdych zajęć, które uczestnicy będą mogli wykorzystać dla siebie lub w swojej pracy zawodowej,
 • treningi kompetencji psychologicznych i społecznych m.in. w zakresie rozwoju emocjonalności, komunikacji bez przemocy, twórczej wizualizacji, motywacji do zmian odporności psychicznej i seksualności pozwalające na rozwinięcie kompetencji intrapersonalnych i interpersonalnych,
 • doświadczenie pracy z ciałem i oddechem oraz technik mindfullness,
 • diagnoza psychologicznego potencjału (osobowość, styl działania), poziomu odporności psychicznej oraz poziomu (zdrowego) stylu życia za pomocą wybranych psychometrycznych narzędzi psychologicznych,
 • indywidualna sesja rozwojowa wspierająca ukierunkowanie dalszego rozwoju osobistego,
 • doświadczenie form profesjonalnego rozwoju takich jak coaching (life coaching, career coaching, coaching relacji, work/life balance coaching), mentoring, warsztaty i szkolenia oraz coaching grupowy,
 • doświadczenie twórczej wizualizacji, psychodramy oraz ustawień systemowych,
 • wypracowanie zasad zdrowego żywienia dopasowanych do swoich preferencji i prowadzonego stylu życia,
 • life balans - poznanie narzędzi wspierających osiąganie równowagi w życiu osobistym i zawodowym,
 • wyznaczenie indywidualnego celu i zaplanowanie dalszego rozwoju podczas warsztatów strategicznych - podsumowujących udział w studiach.

INDYWIDUALNE, SPECJALISTYCZNE WSPARCIE ROZWOJOWE:

W ramach studiów każda osoba weźmie udział w psychologicznej diagnozie swojego indywidualnego potencjału poprzez udział w:

 • psychologicznym badaniu osobowości
 • psychologicznym badaniu temperamentu
 • psychologicznym badaniu odporności psychicznej

Badanie potencjału:

 • w ramach badania wykorzystane zostaną licencjonowanie narzędzia (Pracownia Testów Psychologicznych, AQR International)
 • badanie przeprowadzi doświadczony psycholog specjalizujący się w diagnozie psychologicznej
 • oferowane badania budują samoświadomość, ukierunkowują rozwój oraz dają głęboki wgląd w psychologiczny potencjał osoby.

W ramach studiów każda osoba weźmie udział w indywidualnej sesji rozwojowej, zrealizowanej w formie zdalnej, poświęconej rozwojowi indywidualnego potencjału w kontekście osobistym:

 • spotkanie przeprowadzi doświadczony psycholog specjalizujący się w rozwoju osobistym i zawodowym
 • wyznaczenie celu oraz zaplanowanie dalszego osobistego rozwoju w oparciu o uzyskaną podczas studiów wiedzę o sobie oraz informacje uzyskane z diagnozy indywidualnego potencjału.

Dodatkowo w ramach wybranych zajęć studenci będą mogli zdiagnozować swój indywidualny styl działania w obszarze: uczenia się i rozwoju, pracy w grupie oraz efektywnego funkcjonowania w życiu osobistym i zawodowym.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry i odbywają się średnio dwa razy w mięsiącu w soboty i niedziele.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Słuchacze muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (min. I stopnia).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego jest:
- złożenie dokumentów rekrutacyjnych,
- wniesienie wymaganych opłat,
- wypełnienie i złożenie w Centrum Studiów Podyplomowych formularza rekrutacyjnego.

Przed pierwszymi zajęciami każdy słuchacz zobligowany jest do wypełnienie formularza badania potrzeb rozwojowych.

Semestr zimowySemestr letni
22-23.10.2016 04-05.03.2017
05-06.11.2016 18-19.03.2017
19-20.11.2016 01-02.04.2017
10-11.12.2016 22-23.04.2017
07-08.01.2017 06-07.05.2017
21-22.01.2017 20-21.05.2017
04-05.02.2017 03-04.06.2017
18-19.02.2017 24.06.2017

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych oraz grupowych,
 • wypełnienie formularza dotyczącego badania potrzeb rozwojowych,
 • udział w badaniach potencjału rozwojowego,
 • udział w konsultacjach przygotowywanego projektu,
 • udział w indywidualnej sesji rozwojowej,
 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej (projekt działań wspierających rozwój wybranej osoby lub grupy).

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2016/2017

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2016 r. i zakończy się dn. 30 września 2016 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Pierwsze zajęcia odbędą się 22 października 2016 r.

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia; natomiast w przypadku kierunku Coach i trener kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Słuchacz studiów podyplomowych może skorzystać z bezpłatnej oferty dodatkowych szkoleń lub kursów językowych dla początkujących z języka włoskiego i hiszpańskiego.

Oferta ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe  od 1 lipca do 31 sierpnia br. wynosi 200 PLN Po tym terminie obowiązuje pełna opłata w wysokości 300 PLN. Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

Czesne za studia podyplomowe 2016/2017

Czesne 4500 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 12 października 2016 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2016 r., 01.02.2017 r., 01.04.2017 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 12 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Kadra

Pewnego razu uczeń skarżył się mistrzowi: - Opowiadasz nam różne historie, a nigdy nie odkryjesz ich znaczenia.

Mistrz odpowiedział: - Czy byłbyś zadowolony, gdyby ktoś Ci ofiarował owoc i pogryzł go przedtem? (Anthony de Mello)

Rozwój to odkrywanie siebie i dochodzenie do źródła samopoznania. To proces trwający przez całe nasze życie - wypełnione doświadczeniem, które wzbogaca i pozwala poszerzać świadomość. Studia Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego są mapą różnych dróg i drogowskazów prowadzących do samopoznania, odkrywania siebie i przeżywania "tu i teraz". Każdy odnajduje tu swoją "drogę rozwoju" - jedyną i niepowtarzalną. 

Zapraszam Cię do wspólnej podróży...

Aleksandra Glinka (daw. Kuźniak)
Opiekun merytoryczny studiów Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego

 

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem