Slow Management:

Społeczeństwo, sztuka, styl życia

Studia podyplomowe w WSE

Slow Management w WSE w Krakowie

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Slow Management: Społeczeństwo, sztuka, styl życia

Informacje ogólne

Atuty kierunku Slow Management: Społeczeństwo, sztuka, styl życia

Atuty kierunku

Slow management, oznacza skupienie się na jakości, autentyczności, wymiarze ludzkim i naturalnej formie bytu. Wielką uwagę przykłada się do kreatywności, do satysfakcji z pracy i do wzajemnego zaufania. Slow management to ścieżka, której kierunek wskazują wsparcie dla różnorodności oraz szacunek dla człowieka.

Proponujemy Państwu unikatowe interdyscyplinarne studia podyplomowe, opierające się w swej konstrukcji na swoistej triadzie: społeczeństwo - sztuka - styl życia. To pierwsze tego typu studia w Polsce, które poprzez  wyjątkową formę  pozwalają znaleźć inną perspektywę rozwoju kompetencji tak pożądanych od współczesnego lidera: kreatywności, uważności (mindfulness), empatii i umiejętności interpersonalnych.

Niecodzienna forma zajęć przeniesie uczestników w sferę odczuwania świata za pomocą wszystkich zmysłów. Same zajęcia z kolei pozwolą spotkać wyjątkowo inspirujących prowadzących i wspólnie z nimi rozwijać siebie. Zajęcia prowadzą naukowcy, praktycy, znani dziennikarze i specjaliści związani z kulturą, sztuką, kulinariami i szeroko rozumianą filozofią slow life i zarządzania humanistycznego.

Niewątpliwym atutem studiów jest ich elitarność oraz możliwość nawiązania wyjątkowych kontaktów biznesowych z osobami ze świata mediów, dyplomacji i biznesu kreatywnego oraz naukowcami zajmującym się problematyką zarządzania humanistycznego.

To co odróżnia te studia od wszystkich innych jest głębokie osadzenie w przestrzeni kulturalno-historycznej Krakowa. Proponujemy poznanie środowisk kultury i sztuki w wyjątkowym towarzystwie i nietuzinkowych miejscach.

Kierunek prowadzony jest pod patronatem Fundacji Zona ART.

fundacja zona art logo

Partnerzy kierunku: Diversity Hub, Vinisfera, Koziarnia, Lady Business Club oraz Iza Stasikowska Trening Studio.

diversity

vinisfera

lady business club

 Logo IZA STASIKOWSKA

Patronat medialny: HR Polska.

hr polska

Cel edukacji Slow Management: Społeczeństwo, sztuka, styl życia

Cel edukacji

Poprzez połączenie kompetencji społecznych i humanistycznych z twardymi umiejętnościami oraz poprzez oddziaływanie na emocje i odczuwanie, program przyczyni się do stworzenia sylwetki interdyscyplinarnego, zmotywowanego lidera, który śmiało przełamuje istniejące schematy.

Wątki humanistyczne, społeczne i artystyczne wzmacniają innowacyjną przedsiębiorczość. Zajęcia pozwolą spojrzeć na problemy i wyzwania biznesowe od innej strony i poszukać dla nich kreatywnych rozwiązań. Zwiększą kontakt z intuicją i  łatwość w uruchamianiu wyobraźni. Rozwiną umiejętność nieszablonowego myślenia, uwrażliwią percepcję, wzmocnią pewność siebie.

Gwarantujemy twórczy rozpęd i gimnastykę wyobraźni, zmianę doświadczania świata. Umożliwimy odnalezienie radości tworzenia kreatywnych rozwiązań.

Te studia to studia doświadczania świata „tu i teraz” i dostrzegania jego piękna. Studia uważności. To poruszająca wszystkie zmysły, głęboko humanistyczna podróż pozwalająca na nowo odkryć człowieka w sobie i wokół siebie.

Plan studiów

SPOŁECZEŃSTWO: rzecz o współczesnym liderze

Menedżer pracuje z ludźmi, powinien umieć docenić ich wartość jako najważniejszego elementu swojego zawodowego otoczenia. Praca lidera stawia dziś inne wymagania, liczy się partnerstwo i współpraca a nie konkurencja.  Zrozumienie otaczającego środowiska, a wcześniej poznanie i zrozumienie samego siebie są obecnie kluczowymi umiejętnościami w pracy z ludźmi.

Atuty Bloku: fokus na człowieka, rozwój empatii, dostrzeżenie człowieka i szacunek, umiejętność prowadzenia dialogu, dostrzeżenie znaczenia różnorodności, humanizm w zarządzaniu, poznanie siebie, poznanie i zrozumienie zmian wokół mnie, uważność wobec siebie i świata, autentyczność.

Tematy zajęć:
Wprowadzenie do zarządzania humanistycznego.
"I’m not a human resource, I'm human being". Odnaleźć sens w zarządzaniu różnorodnością.
Bądź tu i teraz. Mindfulness, techniki uważności.
Spójrz w przyszłość. Design thinking.
Filozofia slow w pracy. Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym i problemami psychicznymi.

SZTUKA: Wartości dla Biznesu

Rozumienie sztuki i kultury to nie tylko sfera estetycznych doznań. W procesie podejmowania decyzji kierujemy się często intuicją, jednak jej jakość jest całkowicie zależna od elementarnej wiedzy humanistycznej i artystycznej. Świadomy kontakt ze sztuką rozwija umiejętność krytycznego myślenia, wyobraźnię, uwagę poznawczą, inwencję intelektualną, empatię i wrażliwość- kompetencje niezbędne do bycia prawdziwym liderem innowacyjności w oparciu o szacunek do drugiego człowieka.

Atuty Bloku: Uzupełnienie posiadanych kompetencji o wątki humanistyczne i artystyczne oraz elementy twórczego myślenia wzbogaca rozwój i stymuluje do poszukiwań, a tym samym wzbogaca innowacyjną przedsiębiorczość.

Tematy zajęć:
Interwencja teatralna a biznes. Teatr stosowany (applied theatre).
Marka kultura- transfer idei i wartości.
Między Mona Lisą a Andy Warholem. Sztuka i biznes, trudny mariaż?
Architektura i aktorzy przestrzeni.
Film. Okiem dokumentalisty.

STYL ŻYCIA: W dążeniu do równowagi

Wyzwaniem dla świadomego lidera w tak  obecnie zmiennym środowisku biznesowym jest nie tylko prawdziwe przywództwo w oparciu o wysokie standardy zarządzania i kulturę organizacyjną, ale również konsekwentne budowanie swojej marki osobistej opartej na porządku moralnym i etycznym. Jak budować własną strategię życia, zaufanie do siebie, jak z wyczuciem dbać o środowisko i własną kondycję psychofizyczną, aby móc zachować właściwy balans i szacunek do siebie.

Atuty Bloku: Rozmowy z naszymi wykładowcami: jak żyć, jak umiejętnie wchodzić w kolejne role, jak wszystko to ze sobą łączyć, by nie stracić radości i ciekawości życia.

Tematy zajęć :
Tajemnice etykiety - czyli o umiejętności życia z klasą.    
Marka osobista menadżera.
Zdrowy styl życia, dieta.
Wino, pasja i biznes.
Między tradycją a nowoczesnością. Dziedzictwo kulinarne a moda.
Sesja wyjazdowa Slow Food. Warsztaty kulinarne i degustacje w kultowej Koziarni.

Nasze spotkania to coś więcej niż studia. To skondensowany program typu slow management, który kształtuje postawę odpowiedzialności społecznej i wrażliwości na różnorodność oraz otwiera menadżera na nową perspektywę odczuwania i odczytywania kultury i sztuki i adaptacji wartości, jakie niosą do świata biznesu..  

Program studiów zbudowany jest na trzech filarach nawiązujących do triady: społeczeństwo - sztuka - styl życia i rozwijających kompleksowo kompetencje oczekiwane od świadomego menedżera.

Wartością dodaną dla Państwa jest niewątpliwie kontekst historyczno-kulturalny naszych spotkań, które niejednokrotnie wychodzą poza standardową przestrzeń siedziby uczelni, tak, aby tematyka zajęć była spójna z przekazem wykładu.

Profil słuchacza

Studia adresowane są do menedżerów oraz  pracowników, których zadania wymagają kreatywności i nieszablonowego myślenia, a także do osób poszukujących inspiracji i wyjścia poza utarte w organizacji schematy myślenia. Do tych, którzy nastawieni są na poszukiwanie niestandardowych rozwiązań i chcących dostarczać innym inspiracji.

Zapraszamy w szczególności osoby, którym bliskie są idee humanizmu i które cechuje szacunek do człowieka, pasja do sztuki i dobrej kuchni, do przeżywania i dostrzegania innego wymiaru rzeczywistości.

Adresatami są również osoby związane zawodowo z przemysłem kreatywnym, przemysłem czasu wolnego i life-style’em.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Semestr zimowySemestr letni
22-23.10.2016 04-05.03.2017
05-06.11.2016 18-19.03.2017
19-20.11.2016 01-02.04.2017
10-11.12.2016 22-23.04.2017
07-08.01.2017 06-07.05.2017
21-22.01.2017 20-21.05.2017
04-05.02.2017 03-04.06.2017
18-19.02.2017 24.06.2017

Rekrutacja

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia; natomiast w przypadku kierunku Coach i trener kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Słuchacz studiów podyplomowych może skorzystać z bezpłatnej oferty dodatkowych szkoleń lub kursów językowych dla początkujących z języka włoskiego i hiszpańskiego.

Oferta ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe  od 1 lipca do 31 sierpnia br. wynosi 200 PLN Po tym terminie obowiązuje pełna opłata w wysokości 300 PLN. Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

Czesne: 9900 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 12 października 2016 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2016 r., 01.02.2017 r., 01.04.2017 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 12 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem