Strategiczny rozwój kapitału ludzkiego

Studia podyplomowe w WSE

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Strategiczny rozwój kapitału ludzkiego

Informacje ogólne

Atuty kierunku Strategiczny rozwój kapitału ludzkiego

Atuty kierunku Strategiczny rozwój kapitału ludzkiego

 • Jedyny w Polsce program dotyczący kompleksowego podejścia do rozwoju kapitału ludzkiego w oparciu o rezultatu.
 • Prowadzenie zajęć przez światowej sławy ekspertów: dr Jacka Phillipsa i profesora Williama Rothwella oraz polskich praktyków.
 • Poznanie metodologii rozwoju kapitału ludzkiego wdrażanych w największych organizacjach na świecie.
 • Zdobycie trzech certyfikatów, w tym jednego amerykańskiej uczelni - Penn State University.

dyplom wersja na stronę

 • Praktyczny wymiar zajęć w oparciu o case study z różnych organizacji.
 • Dostosowanie do polskich realiów.
 • Realizacja własnego projektu, który pozwoli przygotować narzędzia oceny efektywności we własnej organizacji.
Cel edukacji Strategiczny rozwój kapitału ludzkiego

Cel edukacji

Rezultatem naszych studiów będzie skuteczne połączenie rozwoju kompetencji pracowników z biznesowymi potrzebami organizacji.

Korzyści wynikające z ukończenia tego kierunku to konkretne umiejętności:

 • diagnozy potrzeb biznesowych i rozwojowych organizacji
 • oceny efektywności programów związanych z HR

roi

 • obliczania wskaźnika ROI dla programów HR
 • budowania ścieżek kariery
 • planowania sukcesji  
 • budowania programów rozwojowych dla kadry menedżerskiej i osób z wysokim potencjałem

Plan studiów Strategiczny rozwój kapitału ludzkiego

Strategiczne podejście do rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji


 • Konsekwencje fragmentarycznego rozwoju w organizacji
 • Od szkoleń do rozwoju i poprawy wyników biznesowych
 • Modele rozwoju kompetencji w organizacji

Ocena efektywności programów HR

 • Zaangażowanie kadry menedżerskiej najwyższego szczebla do programów rozwojowych
 • Planowanie ROI (zwrotu z inwestycji), w tym ustalanie procesów gromadzenia danych, analiz i planowania projektów.
 • Gromadzenie danych za pomocą ankiet, wywiadów, grup fokusowych, obserwacji i monitorowania wyników biznesowych.
 • Wyodrębnienie wpływu programów z wykorzystaniem grupy kontrolnej, prognozowania i oceny ekspertów.
 • Konwersja danych na wartości finansowe
 • Monitorowanie kosztów programu
 • Analizowanie danych, w tym obliczania ROI.
 • Realizacja metodologii ROI w organizacji.
 • Zapewnienie wewnętrznej konsultacji dotyczącej ROI głównym zainteresowanym stronom.
 • Nauczanie metodologii ROI zainteresowanych.

Ścieżki kariery i planowanie sukcesji


 • Przyczyny zainteresowania programami zarządzania karierą i planowaniem sukcesji
 • Najnowsze tendencje w kwestiach związanych z karierą
 • W jaki sposób programy kariery odnoszą się do zarządzania sukcesją
 • Kluczowe kroki w projektowaniu i rozwijaniu wewnętrznego systemu rozwoju kariery
 • Dostosowanie systemu kariery w organizacji do najlepszych praktyk
 • Dostosowanie systemu kariery w organizacji do indywidualnych zainteresowań i potrzeb
 • Wyjaśnienie filozofii kariery organizacji
 • Zaangażowanie i wyjaśnienie celów
 • Projektowanie programu
 • Budowanie wsparcia dla programu
 • Opracowanie i wdrożenie programu
 • Ocena wyników programu
 • Typowe błędy w programie planowania i zarządzania sukcesją
 • Integracja programów planowania kariery i zarządzania sukcesją
 • Przygotowanie planu działań dotyczącego wdrożenia własnego programu

Diagnoza potrzeb biznesowych rozwojowych i szkoleniowych

 • Ocena strategicznych potrzeb organizacji
 • Określenie celów
 • Analiza potrzeb w oparciu o kompetencje
 • Analiza zadań i czynności
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Narzędzia analizy potrzeb rozwojowych

Budowanie programów dla pracowników z wysokim potencjałem


 • Błędy popełniane przy projektowaniu programów
 • Ocena potrzeb organizacji
 • Projektowanie programu
 • Wewnętrzna promocja programu
 • Ocena efektywności programów

Kompleksowy rozwój kadry menedżerskiej


 • Szkolenie niekoniecznie oznacza rozwój
 • Ocena potrzeb kadry menedżerskiej
 • Niski transfer wiedzy i umiejętności z sali szkoleniowej na stanowisko pracy
 • Metodologia High Performance Learning Journeys w rozwoju kadry menedżerskiej  

Profil słuchacza

Zapraszamy HR menedżerów, HR biznes partnerów, dyrektorów personalnych, właścicieli firm, specjalistów.

Publikacje prowadzących zajęcia

 zzz oparte na kompetencjach Casesin Government Succession Planning CompetencyToolkit2nded Vol1 CompetencyToolkit2nded Vol2 EffctvSuccessnPlan5e

FullSizeStrategicDevelopmentofTalent copy LeanButAgile Innovationleadershipcover2 Mentoring Leader 332 RothwellOptimizTalent2ndSug Page 1

TF BKS Royal Oct Winning the Talent War Through Neurodiversity 2 Page 6 Talent Management cover 6July  TM cover1 WorkingLonger Career PlanningandSuccession Management2nded

Informacje organizacyjne

 • Studia trwają dwa semestry.
 • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (piątek, sobota, niedziela).
semestr zimowy semestr letni
20-21.10.2018 23-24.02.2019
03-04.11.2018 09-10.03.2019
17-18.11.2018 23-24.03.2019
01-02.12.2018 06-07.04.2019
15-16.12.2018 18-19.05.2019
12-13.01.2019 01-02.06.2019
26-27.01.2019 15-16.06.2019
09-10.02.2019 29.06.2019

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych Strategiczny Rozwój Kapitału Ludzkiego jest aktywny udział we wszystkich zajęciach oraz realizacja projektu związanego z oceną efektywności programu HR we własnej organizacji.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2018/2019

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2018 r. i zakończy się dn. 30 września 2018 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do biura Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie

al. Jana Pawła 39A, pokój 201A w godz. 7:30 – 15:30

 

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie po uprzednim kontakcie telefonicznym z biurem CSP.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

tel. kom.: 609 709 381

podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w:

 • czerwcu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 
 • lipcu bądź sierpieniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 12 900 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty. W przypadku osób które złożą dokumenty po 21 września termin pierwszej wpłaty jest ustalany indywidulanie.

Terminy wpłaty kolejnych rat czesnego to: 01.12.2018 r., 01.02.2019 r., 01.04.2019 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kadra

Zapraszamy do obejrzenia krótkich wystąpień naszych ekspertów:

 Profesora Williama Rothwella na temat zarzadzania karierą i planowania sukcesji: 

wideo William Rothwell

 Dr Jacka Phillipsa na temat metodologii ROI:

wideo Jack Phillips

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 
 • al. Jana Pawła II 39A pokój 201A, 31-864 Kraków
 • tel. 609 709 381 lub (12) 683 24 60, 68, 77

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem