Doradztwo, orientacja zawodowa i coaching kariery

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Doradztwo, orientacja zawodowa i coaching kariery

Informacje ogólne

Atuty kierunku Doradztwo, orientacja zawodowa i coaching kariery

Atuty kierunku Doradztwo, orientacja zawodowa i coaching kariery

 • Studia zaprojektowane pod kątem wizji rozwoju doradztwa zawodowego, uwzględniające kierunki tego rozwoju i największe wyzwania przed nim stojące.
 • Studia mają charakter innowacyjny i interaktywny dzięki przeniesieniu wielu treści teoretycznych do programów e-learningowych. Pozwala to uczestnikom elastycznie kształtować czas poświęcony nauce. Tradycyjne zjazdy dedykowane są zagadnieniom praktycznym. Pozostałe przedmioty można studiować w dowolnym miejscu w Polsce.
 • Kadra praktyków z całej Polski, specjalizujących się w konkretnych obszarach doradztwa zawodowego.
 • Przygotowanie do pracy na stanowisku doradcy zawodowego zarówno z osobami dorosłymi, jak i w roli szkolnego doradcy zawodowego.
 • Studia rekomendowane przez Biuro Karier Wyższej Szkoły Europejskiej.

Biuro Karier WSE

Cel edukacji Doradztwo, orientacja zawodowa i coaching kariery

Cel edukacji

 • Przygotowanie do pracy w zawodzie szkolnego doradcy zawodowego

 • Przygotowanie do pracy w zawodzie doradcy zawodowego

 • Przygotowanie do pracy w zawodzie coacha kariery

 • Wzmocnienie kompetencji związanych z rozwojem zawodowym człowieka dorosłego

 • Wyposażenie słuchacza w szeroki warsztat kompetencyjny

 • Przygotowanie do wsparcia klienta w zakresie rozwoju zawodowego przez całe życie
 • Wyposażenie słuchacza w kompetencje o wysokim stopniu transferu do zawodów pokrewnych, takich jak doradca personalny, specjalista ds. HR, rekruter, mediator, trener-szkoleniowiec czy nauczyciel

Olbrzymia dynamika na rynku pracy, jakiej jesteśmy świadkami, przekłada się na potrzeby korzystania z usług doradców zawodowych. Studia, które w Wyższej Szkole Europejskiej przygotowaliśmy podążają za tą dynamiką. Program skoncentrowany jest na budowaniu warsztatu pozwalającego na efektywną pracę zarówno z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi w zakresie orientacji zawodowej, planowania kariery, a także doradztwa w wyborach zawodowych w życiu dorosłym. W efekcie studia są doskonałym wyborem zarówno dla tych, którzy planują profesjonalnie wykonywać zawód doradcy zawodowego. Dużo wartościowych treści i umiejętności rozwinąć mogą również osoby pracujące w szkołach, których studia lepiej przygotowują w odpowiadaniu na karierowe potrzeby ucznia. Do grona potencjalnych słuchaczy zaliczyć można również coachów, planujących poszerzyć zakres swoich usług o coaching kariery. Użyteczność treści zawartych w poprzednich edycjach doceniali także specjaliści ds. rekrutacji, jak również inne osoby, zajmujące się zagadnieniami z obszaru HR.

Plan studiów Doradztwo, orientacja zawodowa i coaching kariery

ORIENTACJA ZAWODOWA to bloki tematyczne skierowane do osób planujących pracę w szkołach z młodzieżą, w których doradztwo zawodowe pojawiać ma się w zdecydowanie większym wymiarze niż dotychczas. Obok tematów bezpośrednio ukierunkowanych na pracę doradczą w szkole, istotne są także zajęcia z psychologii skoncentrowane na kluczowych z punktu widzenia doradcy kwestiach psychologicznych, takich jak: psychologia rozwojowa, radzenie sobie ze stresem czy techniki kreatywne.

DORADZTWO ZAWODOWE to praktyczne bloki zajęć skierowane dla osób planujących pracę w obszarze doradztwa zawodowego z osobami dorosłymi. Szeroko i bardzo precyzyjnie zaprojektowane zajęcia cechują się dużą dozą transferowalności. Zdobyte podczas warsztatów kompetencje mogą być z powodzeniem wykorzystywane zarówno w różnych płaszczyznach doradztwa zawodowego, jak również innych dziedzinach pokrewnych, jak np. ZZL, mediacje, szkolenia.

COACHING KARIERY to ścieżka dedykowana zarówno dla tych, którzy pragną wykorzystać doradztwo zawodowe, jako uzupełnienie swojej wiedzy coachingowe, jak również tych, którzy chcą zająć się tematyką rozwoju zawodowego przez całe życie. Coaching kariery jest dość specyficznym rodzajem coachingu, a wykładowcy zajmujący się przedmiotami w tym module tą różnice pokazują

Program studiów przygotowany został w formule blended learning: część zajęć odbywać się będzie w trybie distance learning [DL], część w sposób tradycyjny w sali wykładowej.

WARSZTAT SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO

 • Nowoczesne narzędzia i metody w praktyce doradztwa zawodowego w pracy z młodzieżą
 • Metody pracy szkolnego doradcy zawodowego
 • Orientacja zawodowa
 • Rozmowa doradcza w wieku szkolnym

 WARSZTAT DORADCY ZAWODOWEGO

 • Rozmowa doradcza
 • Teorie rozwoju zawodowego
 • Szkolenie z psychometrii dla doradców zawodowych
 • Grupowe poradnictwo zawodowe; zasady pracy w poradnictwie z osobami dorosłymi
 • Metody grupowego poradnictwa zawodowego i ich praktyczne zastosowanie
 • Kompendium metod szkoleniowych
 • ABC przedsiębiorczości

 PORADNICTWO NA PRZESTRZENI ŻYCIA (COACHING KARIERY)

 • Work-life balance
 • Równowaga między życiem prywtnym a pracą
 • Coaching kariery jako perspektywa doradztwa zawodowego

 RYNEK PRACY I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA DORADZTWA ZAWODOWEGO

 • Zawodoznawstwo
 • Monitoring rynku pracy
 • Doradztwo transnacjonalne
 • Rynek pracy i doradztwo zawodowe  
 • Cele i zadania doradztwa zawodowego oraz kierunki rozwoju poradnictwa
 • Prawne uwarunkowania funkcjonowania doradztwa zawodowego w Polsce i Unii Europejskiej
 • Elementy prawa pracy i elastyczne formy zatrudnienia
 • Etyka zawodowa, zagadnienia moralności i wychowania

CZŁOWIEK W PRACY

 • Rekrutacja i selekcja pracowników jako podstawowy element ZZL
 • Psychologiczne koncepcje motywacji i ich zastosowanie w praktyce doradczej
 • Komunikacja interpersonalna
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Psychologia rozwojowa (rozwój zawodowy człowieka)
 • Stres, wypalenie zawodowe – przyczyny, konsekwencje i radzenie sobie z nimi
 • Zastosowanie technik kreatywnych
 • Praca z klientem niepełnosprawnym w doradztwie zawodowym

Profil słuchacza

Studia przygotowane są dla osób zainteresowanych pracą doradcy zawodowego, chcących zdobyć wiedzę i umiejętności konieczne do profesjonalnego świadczenia porady zawodowej lub uzupełnić już posiadane kompetencje. Do grona potencjalnych słuchaczy zaliczyć można również coachów, planujących poszerzyć zakres swoich usług o coaching kariery. Oferta skierowana jest także do nauczycieli i pedagogów, którzy planują podjęcie pracy w zawodzie szkolnego doradcy zawodowego.

Obecnie kierunek kończą pracownicy firm i instytucji takich jak:

 • Alexander Mann Solutions
 • Electrolux
 • HSBC Service Delivery
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Shell Polska
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • i innych

Wspieramy środowisko doradców

#artykuł

Wybory z głową. Rola strategii w poszukiwaniu pracy

Jak z głową zaplanować rozwój kariery zawodowej?

Jakie można stosować strategie poszukiwania pracy?

Jakie szanse i jakie ryzyka - poza najbardziej oczywistymi - należy brać pod uwagę stosując konkretne strategie poszukiwania pracy?

Tego dowiesz się z artykułu Wacława Kisiel-Dorohinickiego pt. "Wybory z głową. Rola strategii w poszukiwaniu pracy".

Informacje organizacyjne

Studia trwają trzy semestry (ponad 350h). Zajęcia odbywają się w systemie tradycyjnym i e-learningowym, pozwalającym na studiowanie w dowolnym miejscu i czasie.

Semestr zimowySemestr letni
21-22.10.2017 17-18.03.2018
04-05.11.2017 07-08.04.2018
25-26.11.2017 21-22.04.2018
09-10.12.2017 05-06.05.2018
20-21.01.2018 19-20.05.2018
03-04.02.2018 02-03.06.2018
17-18.02.2018 16-17.06.2018
03-04.03.2018 30.06.2018

Studia trwają trzy semestry.

Terminy dla trzeciego semestru będą podane na wiosnę 2018 r.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2018/2019

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2018 r. i zakończy się dn. 30 września 2018 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku.

Zapraszamy do Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6 w godz. 7.30 - 15.30.

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w:

 • czerwcu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 
 • lipcu bądź sierpieniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe

 Czesne: 4800 PLN (trzy semestry)

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 21 września 2018 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2018 r., 01.02.2019 r., 01.04.2019 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 13 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kadra

Olbrzymia dynamika na rynku pracy, jakiej jesteśmy świadkami przekłada się na potrzeby korzystania z usług doradców zawodowych. Studia, które w Wyższej Szkole Europejskiej przygotowaliśmy podążają za tą dynamiką. Program skoncentrowany jest na budowaniu warsztatu pozwalającego na efektywną pracę zarówno z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi w zakresie orientacji zawodowej, planowania kariery, a także doradztwa w wyborach zawodowych w życiu dorosłym. W efekcie studia są doskonałym wyborem zarówno dla tych, którzy planują profesjonalnie wykonywać zawód doradcy zawodowego. Dużo wartościowych treści i umiejętności rozwinąć mogą również osoby pracujące w szkołach, których studia lepiej przygotowują w odpowiadaniu na karierowe potrzeby ucznia. Do grona potencjalnych słuchaczy zaliczyć można również coachów, planujących poszerzyć zakres swoich usług o coaching kariery. Użyteczność treści zawartych w poprzednich edycjach doceniali również specjaliści ds. rekrutacji i inne osoby, zajmujące się różnymi tematami z zakresu HR.

Wacław Kisiel-Dorohinicki
opiekun merytoryczny kierunku

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • Możesz otrzymać dofinansowanie. Kliknij mbon.pl lub KFS.