E-learning: projektowanie i wdrażanie

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

E-learning: projektowanie i wdrażanie

Informacje ogólne

Atuty kierunku E-learning: projektowanie i wdrażanie

Atuty kierunku E-learning: projektowanie i wdrażanie

W trakcie studiów prowadzący, będący praktykami, poruszają zagadnienie związane z efektywnym dostarczaniem szkoleń online. Dzięki temu każdy ze Słuchaczy jest w stanie przenieść najnowsze trendy i ich praktyczne wykorzystanie na pole swojej organizacji, a tym samym pozytywnie wpływać na zmianę sposobów realizowania metod rozwojowych.

Studia zostały zaprojektowane i są każdego roku aktualizowane pod kątem maksymalizacji efektywności i praktyczności zajęć. Wprowadzenia teoretyczne z zagadnień takich jak Andragogika, czy Wprowadzenie do elearningu są punktami odniesienia dla warsztatów i pracy projektowej, na której opiera się końcowa obrona.

Program studiów przygotowany jest przez najlepszych specjalistów zdalnej edukacji w kraju, pod opieką Piotra Peszko (Kierownika Departamentu Szkoleń Technicznych w Motorola Solutions).

Praktyczne zajęcia opierają się na wykorzystaniu szeregu narzędzi W tym najczęściej używanych: Clickmeeting, Adobe Captivate, Google Docs, Moodle, Adobe Photoshop.

Ponadto Słuchacze zapoznają się z metodologiami: etivities, CCAF, Action Mapping, Learning Battle Cards, Effect Factor.

Profesjonalna kadra z wieloletnim doświadczaniem w branży szkoleń elektronicznych, przedstawiciele największych polskich firm i uczelni są siłą tych studiów.

Studia E-Learning objęte są patronatem Motorola Solutions, 2EDU oraz 3di.

motorola

edu

3di

Cel edukacji E-learning: projektowanie i wdrażanie

Cel edukacji

Celem studiów eLearning Projektowanie i Wdrażanie jest przygotowanie Słuchaczy do praktycznej realizacji projektów wdrożeń metod rozwojowych realizowanych z wykorzystaniem nowych technologii. Bazując na sprawdzonych technikach, wiedzy na temat realizacji szkoleń i sposobów realizowania ich przez Internet, prowadzący tworzą niepowtarzalną okazję do zbudowania własnego projektu.

Znaczny nacisk kładziony jest na zapoznanie Słuchaczy z konkretnymi narzędziami do realizowania szkoleń przez internet. Studenci poznają narzędzia do realizowania webinarów - Clickmeeting, prowadzenia asynchronicznych szkoleń moderowanych - Moodle, oraz wiodące narzędzie autorskie - Adobe Capivate.

Siłą studiów jest grupa pasjonatów, którzy żyją i specjalizują się w konkretnych technikach i rozwiązaniach pracując dla  największych organizacjach szkoleniowych i uczelni.

 Podział studiów na trzy główne moduły:
- Postawy szkoleń online
- Projektowanie i tworzenie szkoleń online
- Wdrażanie e-learningu i zarządzanie projektem szkoleniowym
tworzy po pierwsze solidne fundamenty i nadaje odpowiedni kierunek dalszym działaniom, które skupiają się na analizie przypadków, aktualnych raportów branżowych i stosowaniem sprawdzonych technik, które później przekładają się na projekt dyplomowy, który w założenia ma stać się gotowym szkoleniem online.

Nabyta wiedza daje również przygotowanie do podjęcia pracy w zawodach takich jak:
- Projektant Szkoleń online / Instructional Designer
- Twórca szkoleń online
- Specjalista ds. eLeanringu

Plan studiów E-learning: projektowanie i wdrażanie

W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się jak projektować, dobierać, tworzyć i wdrażać nowoczesne metody rozwojowe, takie jak szkolenia online, blended learning, webinary, screencasty i webquesty. Studenci tego kierunku poznają również specyfikę realizowania szkoleń online, różne metodologie zarządzania procesem tworzenia szkoleń, a także specyficzne wymagania technologiczne. Siłą studiów jest wysoko wyspecjalizowana kadra, która posiada olbrzymie doświadcznie w zróżnicowanych projektach szkoleniowych realizowanych dla największych klientów w Polsce i na świecie.


Prowadzący o swoich zajęciach - zapraszamy do lektury:

Bogodar Bonczar, Multimedia w e-learningu: http://blog.2edu.pl/2016/08/multimedia-w-elearningu-studia-elearning.html

Michał Futyra, Copywriting, czyli sztuka pisania tekstów: http://blog.2edu.pl/2016/08/copywriting-czyli-sztuka-pisania-tekstow-studia-elearning.html

Edyta Madej, Sketchnoting: http://blog.2edu.pl/2016/09/sketchnoting-studia-elearning.html

Roman Bieda, Podstawy prawa autorskiego: http://blog.2edu.pl/2016/09/podstawy-prawa-autorskiego-studia-e-learning.html

Podstawy szkoleń online

 • Wprowadzenie do elearningu
 • Andragogika i psychologia kształcenia
 • Sketchnoting
 • Szkolenia moderowane i narzędzia wokół komunikacji
 • Podstawy i kazusy prawa autorskiego
 • Copywriting

Projektowanie i tworzenie szkoleń online

 • Projektowanie szkoleń online (Instructional Design)
 • Projektowanie efektywnych interfejsów użytkownika w e-learningu
 • Tworzenie szkoleń online
 • Grafika i multimedia
 • Prowadzenie szkoleń online

Wdrażanie e-learningu i zarządzanie projektami szkoleniowymi

 • Zarządzanie projektami szkoleniowymi
 • Wdrażanie e-learningu

Opinie absolwentów kierunku

 

 

Odwiedź także blog Piotra Peszko - opiekuna kierunku: blog.2edu.pl

Zapraszamy na relację z ostatniego webinaru: https://www.youtube.com/watch?v=JwqizWAjUI8

 

 

 

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Uwaga: zajęcia na kierunku E-learning: projektowanie i wdrażanie kończą się w kwietniu 2017 roku. Obrona jest w czerwcu 2017 roku. Czas pomiędzy przeznaczony jest na przygotowanie pracy końcowej oraz konsultacje z opiekunem merytorycznym kierunku.

semestr zimowy semestr letni
20-21.10.2018 23-24.02.2019
03-04.11.2018 09-10.03.2019
17-18.11.2018 23-24.03.2019
01-02.12.2018 06-07.04.2019
15-16.12.2018 18-19.05.2019
12-13.01.2019 01-02.06.2019
26-27.01.2019 15-16.06.2019
09-10.02.2019 29.06.2019

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest aktywny udział w zajęciach, opracowanie scenariusza szkolenia on-line oraz przygotowanie przy pomocy programu Adobe Captivate (lub programu analogicznego) szkolenia on-line. 

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2018/2019

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2018 r. i zakończy się dn. 30 września 2018 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku.

Zapraszamy do Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6 w godz. 7.30 - 15.30.

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w:

 • czerwcu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 
 • lipcu bądź sierpieniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 4 500 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 21 września 2018 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2018 r., 01.02.2019 r., 01.04.2019 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 13 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kadra

Do internetu przeniosły się już sklepy, banki, telewizja, radio, a także nasze relacje ze znajomymi. Całkiem dobrze mają się też szkolenia. Jeśli rozumiesz konieczność zmian w szkoleniach i szeroko rozumianej edukacji, to przygotowaliśmy coś specjalnie dla Ciebie.

Studia podyplomowe, które pozwolą Ci zdobyć praktyczne umiejętności i teoretyczne podstawy projektowania (Instructional Design), tworzenia (Training Development) i biznesowego wdrażania szkoleń wykorzystujących nowoczesne technologie.

Co najważniejsze w trakcie studiów praktycy branży e-learningowej nauczą Cię rozumieć specyfikę szkoleń realizowanych przez internet, a także zapoznać się z najlepszymi narzędziami pozwalającymi na profesjonalne wdrażanie programów szkoleniowych.

Piotr Peszko
opiekun merytoryczny

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • Możesz otrzymać dofinansowanie. Kliknij mbon.pl lub KFS.