E-learning: projektowanie i wdrażanie

Studia podyplomowe w WSE

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

E-learning: projektowanie i wdrażanie

Informacje ogólne

Atuty kierunku E-learning: projektowanie i wdrażanie

Atuty kierunku E-learning: projektowanie i wdrażanie

W trakcie studiów prowadzący, będący praktykami, poruszają zagadnienie związane z efektywnym dostarczaniem szkoleń online. Dzięki temu każdy ze Słuchaczy jest w stanie przenieść najnowsze trendy i ich praktyczne wykorzystanie na pole swojej organizacji, a tym samym pozytywnie wpływać na zmianę sposobów realizowania metod rozwojowych.

Studia zostały zaprojektowane i są każdego roku aktualizowane pod kątem maksymalizacji efektywności i praktyczności zajęć. Wprowadzenia teoretyczne z zagadnień takich jak Andragogika, czy Wprowadzenie do elearningu są punktami odniesienia dla warsztatów i pracy projektowej, na której opiera się końcowa obrona.

Program studiów przygotowany jest przez najlepszych specjalistów zdalnej edukacji w kraju, pod opieką Piotra Peszko (Kierownika Departamentu Szkoleń Technicznych w Motorola Solutions).

Praktyczne zajęcia opierają się na wykorzystaniu szeregu narzędzi W tym najczęściej używanych: Clickmeeting, Adobe Captivate, Google Docs, Moodle, Adobe Photoshop.

Ponadto Słuchacze zapoznają się z metodologiami: etivities, CCAF, Action Mapping, Learning Battle Cards, Effect Factor.

Profesjonalna kadra z wieloletnim doświadczaniem w branży szkoleń elektronicznych, przedstawiciele największych polskich firm i uczelni są siłą tych studiów.

Studia E-Learning objęte są patronatem Motorola Solutions, 2EDU oraz 3di.

motorola

edu

3di

 

Cel edukacji E-learning: projektowanie i wdrażanie

Cel edukacji

Celem studiów eLearning Projektowanie i Wdrażanie jest przygotowanie Słuchaczy do praktycznej realizacji projektów wdrożeń metod rozwojowych realizowanych z wykorzystaniem nowych technologii. Bazując na sprawdzonych technikach, wiedzy na temat realizacji szkoleń i sposobów realizowania ich przez Internet, prowadzący tworzą niepowtarzalną okazję do zbudowania własnego projektu.

Znaczny nacisk kładziony jest na zapoznanie Słuchaczy z konkretnymi narzędziami do realizowania szkoleń przez internet. Studenci poznają narzędzia do realizowania webinarów - Clickmeeting, prowadzenia asynchronicznych szkoleń moderowanych - Moodle, oraz wiodące narzędzie autorskie - Adobe Capivate.

Siłą studiów jest grupa pasjonatów, którzy żyją i specjalizują się w konkretnych technikach i rozwiązaniach pracując dla  największych organizacjach szkoleniowych i uczelni.

 Podział studiów na trzy główne moduły:
- Postawy szkoleń online
- Projektowanie i tworzenie szkoleń online
- Wdrażanie e-learningu i zarządzanie projektem szkoleniowym
tworzy po pierwsze solidne fundamenty i nadaje odpowiedni kierunek dalszym działaniom, które skupiają się na analizie przypadków, aktualnych raportów branżowych i stosowaniem sprawdzonych technik, które później przekładają się na projekt dyplomowy, który w założenia ma stać się gotowym szkoleniem online.

Nabyta wiedza daje również przygotowanie do podjęcia pracy w zawodach takich jak:
- Projektant Szkoleń online / Instructional Designer
- Twórca szkoleń online
- Specjalista ds. eLeanringu

Plan studiów E-learning: projektowanie i wdrażanie

W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się jak projektować, dobierać, tworzyć i wdrażać nowoczesne metody rozwojowe, takie jak szkolenia online, blended learning, webinary, screencasty i webquesty. Studenci tego kierunku poznają również specyfikę realizowania szkoleń online, różne metodologie zarządzania procesem tworzenia szkoleń, a także specyficzne wymagania technologiczne. Siłą studiów jest wysoko wyspecjalizowana kadra, która posiada olbrzymie doświadcznie w zróżnicowanych projektach szkoleniowych realizowanych dla największych klientów w Polsce i na świecie.


Prowadzący o swoich zajęciach - zapraszamy do lektury:

Bogodar Bonczar, Multimedia w e-learningu: http://blog.2edu.pl/2016/08/multimedia-w-elearningu-studia-elearning.html

Michał Futyra, Copywriting, czyli sztuka pisania tekstów: http://blog.2edu.pl/2016/08/copywriting-czyli-sztuka-pisania-tekstow-studia-elearning.html

Edyta Madej, Sketchnoting: http://blog.2edu.pl/2016/09/sketchnoting-studia-elearning.html

Roman Bieda, Podstawy prawa autorskiego: http://blog.2edu.pl/2016/09/podstawy-prawa-autorskiego-studia-e-learning.html

Podstawy szkoleń online

 • Wprowadzenie do elearningu
 • Andragogika i psychologia kształcenia
 • Sketchnoting
 • Szkolenia moderowane i narzędzia wokół komunikacji
 • Podstawy i kazusy prawa autorskiego
 • Copywriting

Projektowanie i tworzenie szkoleń online

 • Projektowanie szkoleń online (Instructional Design)
 • Projektowanie efektywnych interfejsów użytkownika w e-learningu
 • Tworzenie szkoleń online
 • Grafika i multimedia
 • Prowadzenie szkoleń online

Wdrażanie e-learningu i zarządzanie projektami szkoleniowymi

 • Zarządzanie projektami szkoleniowymi
 • Wdrażanie e-learningu

 

Opinie absolwentów kierunku

 

 

Odwiedź także blog Piotra Peszko - opiekuna kierunku: blog.2edu.pl

Zapraszamy na relację z ostatniego webinaru: https://www.youtube.com/watch?v=JwqizWAjUI8

 

 

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Uwaga: zajęcia na kierunku E-learning: projektowanie i wdrażanie kończą się w kwietniu 2019 roku. Obrona jest w czerwcu 2019 roku. Czas pomiędzy przeznaczony jest na przygotowanie pracy końcowej oraz konsultacje z opiekunem merytorycznym kierunku.

semestr zimowy semestr letni
19-20.10.2019 29-01.03.2020
09-10.11.2019 14-15.03.2020
23-24.11.2019 28-29.03.2020
07-08.12.2019 18-19.04.2020
04-05.01.2020 09-10.05.2020
18-19.01.2020 23-24.05.2020
01-02.02.2020 06-07.06.2020
15-16.02.2020 20.06.2020

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest aktywny udział w zajęciach, opracowanie scenariusza szkolenia on-line oraz przygotowanie przy pomocy programu Adobe Captivate (lub programu analogicznego) szkolenia on-line. 

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2019/2020

Rekrutacja zakończy się dn. 30 września 2019 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do biura Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie

al. Jana Pawła 39A, pokój 201A w godz. 7:30 – 15:30

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

tel. kom.: 609 709 381

podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ! Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 ZŁ!


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 4 600 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 20.09.2019 r., 01.12.2019 r., 01.02.2020 r., 01.04.2020r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kadra

Do internetu przeniosły się już sklepy, banki, telewizja, radio, a także nasze relacje ze znajomymi. Całkiem dobrze mają się też szkolenia. Jeśli rozumiesz konieczność zmian w szkoleniach i szeroko rozumianej edukacji, to przygotowaliśmy coś specjalnie dla Ciebie.

Studia podyplomowe, które pozwolą Ci zdobyć praktyczne umiejętności i teoretyczne podstawy projektowania (Instructional Design), tworzenia (Training Development) i biznesowego wdrażania szkoleń wykorzystujących nowoczesne technologie.

Co najważniejsze w trakcie studiów praktycy branży e-learningowej nauczą Cię rozumieć specyfikę szkoleń realizowanych przez internet, a także zapoznać się z najlepszymi narzędziami pozwalającymi na profesjonalne wdrażanie programów szkoleniowych.

Piotr Peszko
opiekun merytoryczny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 
 • al. Jana Pawła II 39A pokój 201A, 31-864 Kraków
 • tel. 609 709 381 lub (12) 683 24 60, 68, 77

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • Biuro czynne w godz.: 7.30-15.30