Zarządzanie sprzedażą

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Zarządzanie sprzedażą

Informacje ogólne

Atuty kierunku Zarządzanie sprzedażą

Atuty kierunku Zarządzanie sprzedażą

Studia obejmują zagadnienia związane z zarządzaniem, sprzedażą, tworzeniem i rozwojem strategii i struktur sprzedażowych, pozyskaniem i utrzymaniem klientów, coachingowymi metodami pracy z zespołem sprzedażowym oraz klientami.

Program skoncentrowany jest na praktycznych aspektach roli menadżera, a także na modelach i narzędziach, które są stosowane w sprzedaży i pracy z klientem. Prezentowane podczas studiów rozwiązania pozwalają na ich natychmiastowe zastosowanie w praktyce.

Studia są ukierunkowane przede wszystkim na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności.

Dużym atutem są zróżnicowane metody dydaktyczne oraz warsztatowa forma zajęć – ćwiczenia, gry szkoleniowe, case study, praca w grupach, dyskusja, Action Learning i inne angażujące formy, które umożliwiają od razu na zajęciach doświadczyć omawiane zagadnienia.

Studia podyplomowe Zarządzanie sprzedażą rozwijają osobiste kompetencje menedżerskie i sprzedażowe, a także podnoszą efektywność w zarządzania zespołem sprzedawców.

Partnerem kierunku jest:

Logo FIN

Program studiów został przygotowany przez praktyka z wieloletnim stażem w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi. Osoby prowadzące zajęcia to cały sztab praktyków, którzy nie tylko przekazują wiedzę i wyjaśniają zagadnienia, ale przede wszystkim dzielą się swoim bogatym doświadczeniem podając autentyczne przykłady dotyczące omawianych zagadnień teoretycznych.

Cel edukacji Zarządzanie sprzedażą

Cel edukacji

Celem studiów jest nabycie szerokiej wiedzy psychologicznej i jej zastosowanie w skutecznym zarządzaniu sprzedażą, tworzeniu zespołów i struktur sprzedażowych – m.in. w efektywnym zarządzaniu, sprzedaży, szkoleniu pracowników.

Kierunek powstał z myślą o osobach, które pracują w sprzedaży na linii frontu, jak również dla osób, które zarządzają sprzedażą i chcą poszerzyć swoją wiedzę o szeroki wachlarz przydatnych zagadnień z obszarów funkcjonowania mechanizmów rynkowych, psychologicznych aspektów zarządzania sprzedażą i zespołami sprzedawców, a także o narzędzia wspierające efektywność procesów sprzedażowych.

Program studiów zawiera szeroki zakres praktycznych warsztatów, wykładów prowadzonych przede wszystkim przez psychologów biznesu, dyrektorów i kierowników zarządzających strukturami sprzedaży (departamentami, regionami, działami, oddziałami), managerów zarządzających i pracujących z zespołami sprzedażowymi i handlowcami, coachów, trenerów sprzedaży, specjalistów od marketingu i e-commerce, którzy swoimi działaniami wspierają sprzedaż.

Studia podyplomowe Zarządzanie sprzedażą są dla Ciebie jeżeli chcesz:

 • rozwinąć osobiste kompetencje menedżerskie i sprzedażowe;
 • podnieść efektywność w zarządzania zespołem sprzedawców;
 • poprawić rezultaty pracy i zwiększyć poziom realizacji celów sprzedażowych i biznesowych;
 • zrozumieć złożoność zachowań ludzkich na różnych płaszczyznach, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań konsumenckich;
 • lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach biznesowych;
 • uniknąć prokrastynacji w organizowaniu i planowaniu swoich działań sprzedażowych i biznesowych;
 • pogłębić wiedzę dotyczącą skutecznego zarządzania, motywowania, sprzedaży, strategii i narzędzi;

Plan studiów

BLOK 1. Wprowadzenie do zarządzania sprzedażą i zespołem sprzedażowym

Zakres:

 • Znaczenie odpowiednio dobranej strategii;
 • Wspieranie zespołów sprzedażowych – szef czy lider?
 • Perspektywa psychologiczna w zarządzaniu;
 • Różnorodność przedmiotów zarządzania – Human Relations, zarządzanie strategiczne, operacyjne, projektami, technologiami;
 • Gra szkoleniowa - Lejek Sprzedaży

BLOK 2. Sprzedaż i negocjacje

Zakres:

 • Techniki sprzedażowe w pracy z klientem.
 • Mediacje.
 • Trening negocjacji.
 • Rozmowa sprzedażowa (face to face oraz przez telefon):
  • Etapy rozmów sprzedażowych.
  • Przygotowanie  sprzedawcy
  • Badanie potrzeb.
  • Cykl zawierania transakcji.
  • Sztuka  zadawania pytań.
  • Budowanie zaufania i relacji.

BLOK 3. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Zakres:

 • Przywództwo sytuacyjne, style zarządzania wg Blancharda, cechy przywódcze, stanowczość i sztuka przekazywania obowiązków;
 • Zarządzanie przez cele – wyznaczanie celów za pomocą metodologii SMART, kaskadowanie celów w organizacji;
 • Metody coachingowe w zarządzaniu zespołem sprzedażowym; coaching sprzedawców, wskaźnik gotowości AGROWTH; etapy sesji coachingowej;
 • Zarządzanie strukturą zróżnicowaną i rozproszoną, zarządzanie zespołem sprzedażowym, zarządzanie działem sprzedaży, zarządzanie konfliktem i zmianą.

BLOK 4. Skuteczna komunikacja w procesie zarządzania sprzedażą

Zakres:

 • Komunikacja w zarządzaniu sprzedażą – dystanse komunikacyjne, mowa ciała, narzędzia skutecznej komunikacji, sztuka zadawania pytań, udzielanie informacji zwrotnej, spójna komunikacja.
 • Skuteczna komunikacja z zespołem sprzedażowym (rozmowy zorientowane na cele); rozmowa  planująca, rozmowa monitorująca, rozmowa podsumowująca –   etapy, przygotowanie, trudne rozmowy, komunikowanie zmian.
 • Rynek i sprzedaż.
 • Analiza i uwarunkowania rynku, badania rynkowe w sprzedaży i ich wpływ  na kształtowanie potrzeb klienta.
 • Strategie sprzedaży, przygotowanie strategii w oparciu o posiadane dane.
 • Wprowadzenie i zarządzanie produktem/usługą.
 • CRM i inne systemy wsparcia sprzedaży.

BLOK 5. Psychologia klienta i rynku

Zakres

 • Klient - psychologiczna typologia klientów,  rodzaje zachowań, komunikacja z klientem – indywidualne style komunikacji wg. Robbinsa, komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery w komunikacji; zachowania utrudniające sprzedaż.
 • Asertywność w relacjach z klientami i współpracownikami.
 • Asertywne techniki w sprzedaży.
 • Komunikaty asertywne w sprzedaży – FUO, FUKO, FUO+2K.
 • Wpływ społeczny – techniki wywierania wpływu w sprzedaży.
 • Sprzedawca – ekspert, autorytet, doradca?
 • Psychologia reklamy i zachowań konsumentów, proces decyzyjny, fazy  procesu zakupowego.

BLOK 6. NLP w zarządzaniu sprzedażą

Zakres:

 • Wprowadzenie do NLP.
 • Narzędzia NLP.
 • Skuteczna sprzedaż - model Miltona, metaprogramy, zręczność językowa, odpieranie obiekcji.
 • NLP dla liderów, jak go używać w celu osiągania lepszych wyników.

BLOK 7. Co jeszcze należy wiedzieć, aby sprawnie zarządzać sprzedażą w dobie e-rewolucji

Zakres:

 • E –commerce.
 • C2B, C2C.
 • Internet, social media i ich wpływ na sprzedaż.
 • Sposoby na zwiększenie sprzedaży – PR i działania marketingowe.
 • Świeże spojrzenia na sprzedaż: Sprzedaż z perspektywy klienta a nie produktu.
 • Lean management.
 • B2B, B2C.
 • Merchandising.

Profil słuchacza

Jeżeli jesteś:

 • przedsiębiorcą prowadzącym własną firmę;
 • kierownikiem lub menadżerem pracującym w szeroko rozumianej sprzedaży;
 • liderem zespołu;
 • osobą planującą swoją karierę i przygotowującą się do awansu w obszarze sprzedaży lub zarządzania zespołem sprzedażowym;
 • osobą zajmujące się marketingiem i sprzedażą;
 • handlowcem/sprzedawcą chcącym uzupełnić wiedzę i przygotować się do dalszego rozwoju w strukturach firmy;
 • trenerem pracującym w obszarze sprzedaży;

– to są właśnie studia dla Ciebie.

Kierunek pozwala za zrozumienie mechanizmów mających wpływ na wyniki sprzedaży – począwszy od aspektów związanych z tworzeniem zespołów lub działów sprzedaży poprzez odpowiednio dobrane strategie postępowania z pracownikami, klientami oraz nowoczesnymi metodami wsparcia procesów – wpływających w efekcie na sukces biznesowy, a przecież tego chcesz.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Semestr zimowySemestr letni
21-22.10.2017 17-18.03.2018
04-05.11.2017 07-08.04.2018
25-26.11.2017 21-22.04.2018
09-10.12.2017 05-06.05.2018
20-21.01.2018 19-20.05.2018
03-04.02.2018 02-03.06.2018
17-18.02.2018 16-17.06.2018
03-04.03.2018 30.06.2018

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych oraz grupowych,
 • zaliczenie testów semestralnych,
 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej - na podstawie otrzymanego keysu słuchacze zaprojektują najlepsze rozwiązanie biznesowe i przygotowują plan działań sprzedażowych.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2018/2019

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2018 r. i zakończy się dn. 30 września 2018 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Szczegółowe informacje dotyczące programów studiów zostaną udostępnione w późniejszym terminie (plany zamieszczone na stronie dotyczą roku akad. 2017/2018)

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia; natomiast w przypadku kierunku Coach i trener kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku.

Zapraszamy do Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6 w godz. 8.00 - 16.00

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w:

 • czerwcu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 
 • lipcu bądź sierpieniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe 2017/2018

Czesne: 4500 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 13 października 2017 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2017 r., 01.02.2018 r., 01.04.2018 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 13 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem