Zarządzanie sprzedażą

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Zarządzanie sprzedażą

Informacje ogólne

Atuty kierunku Zarządzanie sprzedażą

Atuty kierunku Zarządzanie sprzedażą

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem, sprzedażą, tworzeniem i rozwojem strategii i struktur sprzedażowych, pozyskaniem i utrzymaniem klientów, coachingowymi metodami pracy z zespołem sprzedażowym oraz klientami. Skoncentrowany jest na praktycznych aspektach roli menadżera, a także na modelach i narzędziach, które są stosowane w sprzedaży i pracy z klientem. Prezentowane podczas studiów rozwiązania pozwalają na ich natychmiastowe zastosowanie w praktyce.

Studia są ukierunkowane przede wszystkim na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności.

Dużym atutem są zróżnicowane metody dydaktyczne oraz warsztatowa forma zajęć – ćwiczenia, gry szkoleniowe, case study, praca w grupach, dyskusja, Action Learning i inne angażujące formy, które umożliwiają od razu na zajęciach doświadczyć omawiane zagadnienia.

Studia podyplomowe Zarządzanie sprzedażą są dla Ciebie jeżeli chcesz:

 • rozwinąć osobiste kompetencje menedżerskie i sprzedażowe;
 • podnieść efektywność w zarządzania zespołem sprzedawców;
 • poprawić rezultaty pracy i zwiększyć poziom realizacji celów sprzedażowych i biznesowych;
 • zrozumieć złożoność zachowań ludzkich na różnych płaszczyznach, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań konsumenckich;
 • lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach biznesowych;
 • uniknąć prokrastynacji w organizowaniu i planowaniu swoich działań sprzedażowych i biznesowych;
 • pogłębić wiedzę dotyczącą skutecznego zarządzania, motywowania, sprzedaży, strategii i narzędzi;
Cel edukacji Zarządzanie sprzedażą

Cel edukacji

Celem studiów jest nabycie szerokiej wiedzy psychologicznej i jej zastosowanie w skutecznym zarządzaniu sprzedażą, tworzeniu zespołów i struktur sprzedażowych – m.in. w efektywnym zarządzaniu, sprzedaży, szkoleniu pracowników.

Kierunek powstał z myślą o osobach, które pracują w sprzedaży na linii frontu, jak również dla osób, które zarządzają sprzedażą i chcą poszerzyć swoją wiedzę o szeroki wachlarz przydatnych zagadnień z obszarów funkcjonowania mechanizmów rynkowych, psychologicznych aspektów zarządzania sprzedażą i zespołami sprzedawców, a także o narzędzia wspierające efektywność procesów sprzedażowych.

Program studiów zawiera szeroki zakres praktycznych warsztatów, wykładów prowadzonych przede wszystkim przez psychologów biznesu, dyrektorów i kierowników zarządzających strukturami sprzedaży (departamentami, regionami, działami, oddziałami), managerów zarządzających i pracujących z zespołami sprzedażowymi i handlowcami, coachów, trenerów sprzedaży, specjalistów od marketingu i e-commerce, którzy swoimi działaniami wspierają sprzedaż. Osoby prowadzące zajęcia to cały sztab praktyków, którzy nie tylko przekazują wiedzę i wyjaśniają zagadnienia, ale przede wszystkim dzielą się swoim bogatym doświadczeniem podając autentyczne przykłady dotyczące omawianych zagadnień teoretycznych.

 

Plan studiów

BLOK 1. Wprowadzenie do zarządzania sprzedażą i zespołem sprzedażowym

Zakres:

 • Znaczenie odpowiednio dobranej strategii;
 • Wspieranie zespołów sprzedażowych – szef czy lider?
 • Perspektywa psychologiczna w zarządzaniu;
 • Różnorodność przedmiotów zarządzania – Human Relations, zarządzanie strategiczne, operacyjne, projektami, technologiami;
 • Gra szkoleniowa - Lejek Sprzedaży

BLOK 2. Sprzedaż i negocjacje

Zakres:

 • Techniki sprzedażowe w pracy z klientem.
 • Mediacje.
 • Trening negocjacji.
 • Rozmowa sprzedażowa (face to face oraz przez telefon):
  • Etapy rozmów sprzedażowych.
  • Przygotowanie  sprzedawcy
  • Badanie potrzeb.
  • Cykl zawierania transakcji.
  • Sztuka  zadawania pytań.
  • Budowanie zaufania i relacji.

BLOK 3. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Zakres:

 • Przywództwo sytuacyjne, style zarządzania wg Blancharda, cechy przywódcze, stanowczość i sztuka przekazywania obowiązków;
 • Zarządzanie przez cele – wyznaczanie celów za pomocą metodologii SMART, kaskadowanie celów w organizacji;
 • Metody coachingowe w zarządzaniu zespołem sprzedażowym; coaching sprzedawców, wskaźnik gotowości AGROWTH; etapy sesji coachingowej;
 • Zarządzanie strukturą zróżnicowaną i rozproszoną, zarządzanie zespołem sprzedażowym, zarządzanie działem sprzedaży, zarządzanie konfliktem i zmianą.

BLOK 4. Skuteczna komunikacja w procesie zarządzania sprzedażą

Zakres:

 • Komunikacja w zarządzaniu sprzedażą – dystanse komunikacyjne, mowa ciała, narzędzia skutecznej komunikacji, sztuka zadawania pytań, udzielanie informacji zwrotnej, spójna komunikacja.
 • Skuteczna komunikacja z zespołem sprzedażowym (rozmowy zorientowane na cele); rozmowa  planująca, rozmowa monitorująca, rozmowa podsumowująca –   etapy, przygotowanie, trudne rozmowy, komunikowanie zmian.
 • Rynek i sprzedaż.
 • Analiza i uwarunkowania rynku, badania rynkowe w sprzedaży i ich wpływ  na kształtowanie potrzeb klienta.
 • Strategie sprzedaży, przygotowanie strategii w oparciu o posiadane dane.
 • Wprowadzenie i zarządzanie produktem/usługą.
 • CRM i inne systemy wsparcia sprzedaży.

BLOK 5. Psychologia klienta i rynku

Zakres

 • Klient - psychologiczna typologia klientów,  rodzaje zachowań, komunikacja z klientem – indywidualne style komunikacji wg. Robbinsa, komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery w komunikacji; zachowania utrudniające sprzedaż.
 • Asertywność w relacjach z klientami i współpracownikami.
 • Asertywne techniki w sprzedaży.
 • Komunikaty asertywne w sprzedaży – FUO, FUKO, FUO+2K.
 • Wpływ społeczny – techniki wywierania wpływu w sprzedaży.
 • Sprzedawca – ekspert, autorytet, doradca?
 • Psychologia reklamy i zachowań konsumentów, proces decyzyjny, fazy  procesu zakupowego.

BLOK 6. NLP w zarządzaniu sprzedażą

Zakres:

 • Wprowadzenie do NLP.
 • Narzędzia NLP.
 • Skuteczna sprzedaż - model Miltona, metaprogramy, zręczność językowa, odpieranie obiekcji.
 • NLP dla liderów, jak go używać w celu osiągania lepszych wyników.

BLOK 7. Co jeszcze należy wiedzieć, aby sprawnie zarządzać sprzedażą w dobie e-rewolucji

Zakres:

 • E –commerce.
 • C2B, C2C.
 • Internet, social media i ich wpływ na sprzedaż.
 • Sposoby na zwiększenie sprzedaży – PR i działania marketingowe.
 • Świeże spojrzenia na sprzedaż: Sprzedaż z perspektywy klienta a nie produktu.
 • Lean management.
 • B2B, B2C.
 • Merchandising.

Profil słuchacza

Jeżeli jesteś:

 • przedsiębiorcą prowadzącym własną firmę;
 • kierownikiem lub menadżerem pracującym w szeroko rozumianej sprzedaży;
 • liderem zespołu;
 • osobą planującą swoją karierę i przygotowującą się do awansu w obszarze sprzedaży lub zarządzania zespołem sprzedażowym;
 • osobą zajmujące się marketingiem i sprzedażą;
 • handlowcem/sprzedawcą chcącym uzupełnić wiedzę i przygotować się do dalszego rozwoju w strukturach firmy;
 • trenerem pracującym w obszarze sprzedaży;

– to są właśnie studia dla Ciebie.

Kierunek pozwala za zrozumienie mechanizmów mających wpływ na wyniki sprzedaży – począwszy od aspektów związanych z tworzeniem zespołów lub działów sprzedaży poprzez odpowiednio dobrane strategie postępowania z pracownikami, klientami oraz nowoczesnymi metodami wsparcia procesów – wpływających w efekcie na sukces biznesowy, a przecież tego chcesz.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Semestr zimowySemestr letni
21-22.10.2017 17-18.03.2018
04-05.11.2017 07-08.04.2018
25-26.11.2017 21-22.04.2018
09-10.12.2017 05-06.05.2018
20-21.01.2018 19-20.05.2018
03-04.02.2018 02-03.06.2018
17-18.02.2018 16-17.06.2018
03-04.03.2018 30.06.2018

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych oraz grupowych,
 • zaliczenie testów semestralnych,
 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej - na podstawie otrzymanego keysu słuchacze zaprojektują najlepsze rozwiązanie biznesowe i przygotowują plan działań sprzedażowych.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2017/2018

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2017 r. i zakończy się dn. 30 września 2017 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Pierwsze zajęcia odbędą się 21 października 2017 r.

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia; natomiast w przypadku kierunku Coach i trener kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku.

W CZERWCU zapraszamy do Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6 w godz. 8.00 - 16.00

W miesiącach LIPIEC i  SIERPIEŃ rekrutacja odbywać się będzie siedzibie uczelni przy ul. Westerplatte 11, pokój B6 w godz. 7.00 - 15.00.

 

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w:

 • czerwcu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 
 • lipcu bądź sierpieniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe 2017/2018

Czesne: 4500 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 13 października 2017 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2017 r., 01.02.2018 r., 01.04.2018 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 13 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • W miesiącach lipiec i sierpień opłata rekrutacyjna obniżona do 200 zł.