Zarządzanie sprzedażą

Studia podyplomowe w WSE

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Zarządzanie sprzedażą

Informacje ogólne

Atuty kierunku Zarządzanie sprzedażą

Atuty kierunku Zarządzanie sprzedażą

Studia obejmują zagadnienia związane z zarządzaniem, sprzedażą, tworzeniem i rozwojem strategii i struktur sprzedażowych, pozyskaniem i utrzymaniem klientów, coachingowymi metodami pracy z zespołem sprzedażowym oraz klientami.

Program skoncentrowany jest na praktycznych aspektach roli menadżera, a także na modelach i narzędziach, które są stosowane w sprzedaży i pracy z klientem. Prezentowane podczas studiów rozwiązania pozwalają na ich natychmiastowe zastosowanie w praktyce.

Studia są ukierunkowane przede wszystkim na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności.

Dużym atutem są zróżnicowane metody dydaktyczne oraz warsztatowa forma zajęć – ćwiczenia, gry szkoleniowe, case study, praca w grupach, dyskusja, Action Learning i inne angażujące formy, które umożliwiają od razu na zajęciach doświadczać omawianych zagadnień.

Studia podyplomowe Zarządzanie sprzedażą rozwijają osobiste kompetencje sprzedażowe, a także podnoszą efektywność pracy w zespole oraz pozwalają na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności na gruncie zawodowym.

Partnerami kierunku są:

loga sprzedaz

Program studiów został przygotowany przez praktyka z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą oraz w budowaniu skutecznych zespołów sprzedażowych.

Osoby prowadzące zajęcia to cały sztab specjalistów, którzy nie tylko przekazują wiedzę i wyjaśniają zagadnienia, ale przede wszystkim dzielą się swoim bogatym dorobkiem zawodowym podając autentyczne przykłady z rynku, dotyczące omawianych zagadnień.

Cel edukacji Zarządzanie sprzedażą

Cel edukacji

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności z obszaru psychologii sprzedaży, biznesu, zachowań konsumentów, szeroko pojętego procesu komunikacji, działania pod presją czasu, klienta … i ich zastosowanie w skutecznym planowaniu, zarządzaniu sprzedażą, celami, tworzeniu zespołów i struktur
sprzedażowych – m.in. w efektywnym zarządzaniu, samym procesie sprzedaży, szkoleniu specjalistów ds sprzedaży, tworzeniu odpowiedniej strategii, oraz systematycznym kontrolowaniu postępów.

Kierunek powstał z myślą o osobach:

 • które pracują bezpośrednio w sprzedaży zarówno na linii pierwszego pośredniego i bezpośredniego kontaktu z klientem,
 • które zarządzają sprzedażą i chcą poszerzyć swoją wiedzę o szeroki wachlarz przydatnych zagadnień z obszarów funkcjonowania mechanizmów rynkowych,
 • które są ciekawe psychologicznych aspektów zarządzania sprzedażą i zespołami sprzedawców,
 • które chcą poznać narzędzia wspierające efektywność procesów sprzedażowych,
 • a także dla trenerów i coachów zajmujących się tym obszarem.

Program studiów zawiera szeroki zakres praktycznych warsztatów, wykładów prowadzonych przede wszystkim przez właścicieli firm, psychologów biznesu, dyrektorów i kierowników zarządzających strukturami szeroko pojętej sprzedaży (departamentami, regionami, działami, oddziałami), managerów zarządzających i pracujących z zespołami sprzedażowymi i handlowcami, coachów, trenerów sprzedaży, specjalistów od marketingu i e-commerce, którzy swoimi działaniami wspierają sprzedaż.

Studia podyplomowe Zarządzanie sprzedażą są dla Ciebie jeżeli chcesz:

 • rozwinąć osobiste kompetencje sprzedażowe i menedżerskie,
 • poszerzyć wachlarz praktycznych narzędzi podnoszących efektywność sprzedaży,
 • podnieść skuteczność w zarządzaniu zespołem sprzedawców, specjalistów ds sprzedaży, przedstawicieli handlowych,
 • poprawić rezultaty pracy i zwiększyć poziom realizacji celów sprzedażowych i biznesowych,
 • zrozumieć złożoność zachowań ludzkich na różnych płaszczyznach, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań konsumenckich,
 • skuteczniej radzić sobie w trudnych sytuacjach biznesowych,
 • uniknąć prokrastynacji w organizowaniu i planowaniu swoich działań sprzedażowych i biznesowych,
 • pogłębić wiedzę dotyczącą skutecznego zarządzania, motywowania, sprzedaży, strategii i narzędzi,
 • poznać i nauczyć się wykorzystywać narzędzia coachingowe oraz NLP do realizacji celów sprzedażowych i biznesowych.

Plan studiów Zarządzanie sprzedażą

BLOK 1. Wprowadzenie do zarządzania sprzedażą i zespołem sprzedażowym

Zakres:

 • Po pierwsze strategia - co brać pod uwagę wybierając optymalną strategię?
 • Wspieranie zespołów sprzedażowych – szef, lider, ekspert?
 • Perspektywa psychologiczna w zarządzaniu;
 • Różnorodność przedmiotów zarządzania – Human Relations, zarządzanie strategiczne, operacyjne, projektami, technologiami, procesami, sprzedażą i procesami po sprzedażowymi;
 • Gra szkoleniowa - Lejek Sprzedaży

BLOK 2. Sprzedaż i negocjacje

Zakres:

 • Nowoczesne trendy i techniki sprzedażowe w pracy z klientem;
 • Mediacje - cel i korzyści z nich płynące;
 • Trening negocjacji - strategie przełamywania, BATNA, negocjacyjne jujitsu, poskramianie;
 • Prawne aspekty sprzedaży;
 • Rozmowa sprzedażowa (face to face oraz przez telefon):
  • Etapy rozmów sprzedażowych.
  • Przygotowanie  sprzedawcy
  • Budowa zaufania i relacji.
  • Badanie potrzeb.
  • Sztuka  zadawania pytań.
  • Cykl zawierania transakcji
  • Zamknięcie sprzedaży i co dalej?.
  • Brak sprzedaży, kolejne kroki.

BLOK 3. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Zakres:

 • Przywództwo sytuacyjne, style zarządzania m. in. wg Blancharda, cechy przywódcze, stanowczość i sztuka przekazywania obowiązków;
 • Nowoczesne trendy w zarządzaniu sprzedażą i zespołem sprzedażowym;
 • Zarządzanie przez cele – wyznaczanie celów za pomocą metodologii SMART, kaskadowanie celów w organizacji;
 • Metody coachingowe w zarządzaniu zespołem sprzedażowym; coaching sprzedawców, wskaźnik gotowości AGROWTH; etapy sesji coachingowej;
 • Zarządzanie strukturą zróżnicowaną i rozproszoną, zarządzanie zespołem sprzedażowym, zarządzanie działem sprzedaży, zarządzanie konfliktem i zmianą;
 • Po co? - znaczenie motywacji.

BLOK 4. Skuteczna komunikacja w procesie zarządzania sprzedażą

Zakres:

 • Autoprezentacja i wizerunek - manipulowanie wywieraniem wrażenia czy standard w kontaktach?
 • Komunikacja w zarządzaniu sprzedażą – proksemika, dystanse komunikacyjne, mowa ciała, narzędzia skutecznej komunikacji, sztuka zadawania pytań, udzielanie informacji zwrotnej, spójna komunikacja;
 • Skuteczna komunikacja z zespołem sprzedażowym (rozmowy zorientowane na cele); rozmowa planująca, rozmowa monitorująca, rozmowa podsumowująca – etapy, przygotowanie, trudne rozmowy, komunikowanie zmian;
 • Rynek i sprzedaż a dobór strategii;
 • Analiza i uwarunkowania rynku, badania rynkowe w sprzedaży i ich wpływ na kształtowanie potrzeb klienta oraz politykę firmy;
 • Strategie sprzedaży, przygotowanie strategii w oparciu o posiadane dane;
 • Wprowadzenie i zarządzanie produktem/usługą - etapy;
 • CRM i inne systemy wsparcia sprzedaży i zarządzania relacjami.

BLOK 5. Psychologia klienta i rynku

Zakres

 • Klient - psychologiczna typologia klientów, rodzaje zachowań, komunikacja z klientem – indywidualne style komunikacji wg. Robbinsa, komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery w komunikacji; zachowania utrudniające sprzedaż;
 • Asertywność w relacjach z klientami i współpracownikami;
 • Asertywne techniki w sprzedaży;
 • Komunikaty asertywne w sprzedaży – FUO, FUKO, FUO+2K;
 • Wpływ społeczny – techniki wywierania wpływu w sprzedaży;
 • Sprzedawca – ekspert, autorytet, doradca?
 • Psychologia reklamy i zachowań;

BLOK 6. NLP w zarządzaniu sprzedażą

Zakres:

 • Wprowadzenie do NLP;
 • Strategie i modele - TOTE, ROLE, SCORE, SOAR, BAGEL;
 • Narzędzia NLP - modelowanie, submodalności, presupozycje, dysjunkcje, psychogeografia, kotwiczenie, odzwierciedlenie, dopasowanie;
 • Skuteczna sprzedaż - model Miltona, metaprogramy, zręczność językowa, odpieranie obiekcji, poziomy logiczne.
 • NLP dla liderów, jak go używać w celu osiągania lepszych wyników;

BLOK 7. Co jeszcze należy wiedzieć, aby sprawnie zarządzać sprzedażą w dobie e-rewolucji

Zakres:

 • E –commerce;
 • Sprzedaż w oparciu o metodę Keizen;
 • B2B, B2C, C2B, C2C;
 • Internet, social media i ich wpływ na sprzedaż;
 • Sposoby na zwiększenie sprzedaży – PR i działania marketingowe;
 • Świeże spojrzenia na sprzedaż: Sprzedaż z perspektywy klienta a nie produktu;
 • Lean management;
 • Merchandising;

Profil słuchacza

Jeżeli jesteś:

 • przedsiębiorcą prowadzącym własną firmę;
 • kierownikiem lub menadżerem pracującym w szeroko rozumianej sprzedaży;
 • liderem zespołu;
 • osobą planującą swoją karierę i przygotowującą się do awansu w obszarze sprzedaży lub zarządzania zespołem sprzedażowym;
 • osobą zajmujące się marketingiem i sprzedażą;
 • handlowcem/sprzedawcą chcącym uzupełnić i poszerzyć wiedzę z obszaru sprzedaży;
 • przygotować się do dalszego rozwoju w strukturach firmy;
 • trenerem lub coachem pracującym w obszarze sprzedaży;

– są to właśnie studia dla Ciebie.

Kierunek pozwala za zrozumienie mechanizmów mających wpływ na wyniki sprzedaży – począwszy od aspektów związanych z tworzeniem zespołów lub działów sprzedaży poprzez odpowiednio dobrane strategie postępowania z pracownikami, klientami oraz nowoczesnymi metodami wsparcia procesów – wpływających w efekcie na sukces biznesowy, a przecież tego chcesz.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

semestr zimowy semestr letni
19-20.10.2019 29-01.03.2020
09-10.11.2019 14-15.03.2020
23-24.11.2019 28-29.03.2020
07-08.12.2019 18-19.04.2020
04-05.01.2020 09-10.05.2020
18-19.01.2020 23-24.05.2020
01-02.02.2020 06-07.06.2020
15-16.02.2020 20.06.2020

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych oraz grupowych,
 • zaliczenie testów semestralnych,
 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej - na podstawie otrzymanego keysu słuchacze zaprojektują najlepsze rozwiązanie biznesowe i przygotowują plan działań sprzedażowych.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2019/2020

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2019 r. i zakończy się dn. 30 września 2019 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do biura Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie

al. Jana Pawła 39A, pokój 201A w godz. 7:30 – 15:30

 

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie po uprzednim kontakcie telefonicznym z biurem CSP.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

tel. kom.: 609 709 381

podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ! Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 ZŁ!


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 4 600 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty. W przypadku osób które złożą dokumenty po 21 września termin pierwszej wpłaty jest ustalany indywidulanie.

Terminy wpłaty kolejnych rat czesnego to: 01.12.2019 r., 01.02.2020 r., 01.04.2020 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 
 • al. Jana Pawła II 39A pokój 201A, 31-864 Kraków
 • tel. 609 709 381 lub (12) 683 24 60, 68, 77

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem